Algot HellbomFil dr hc Algot Hellbom, Hässelby, tilldelades 1993 års Victor Örnbergs Hederspris för sin långvariga och ingående forskargärning rörande Medelpad, bl.a. manifesterad i verket Njurunda och dess inbyggare under fem sekler (1977).Algot Hellbom verkade också som utgivare av Medelpads äldre urkunder fram till 1540 (1992). I listan över hans tryckta arbeten finns också verk om ortnamn, landskapssigill, runstenar, äldre medelpadskt bygdemål och mycket annat.

Algot Hellbom var född 1903 1/6 i Njurunda, (Y), och avled 1996 6/7 i Hässelby, (AB).