Priset som ”Årets eldsjäl” 2018 tilldelas förste arkivarien och chefen för sektionen för kunskapsutvecklingvid Landsarkivet i Vadstena, fi l dr Claes Westling.Claes Westling har under många år varit ett väsentligtstöd för släktforskningen. Han har varit en flitig och populär föreläsare hos många släktforskarföreningar,inte enbart i närområdet utan i hela landet.

Han har också hållit föredrag på hembygdsföreningaroch pensionärsföreningar, deltagit i Genealogiska Föreningens släktforskarseminarium samt medverkat på flera släktforskardagar.Hans specialområden är domstolsforskning, bouppteckningar, arkiv i stadsforskning samt ovanliga arkiv i släktforskningen. Claes Westling har skrivit förbundets handbok i domstolsforskning och är medförfattare till en kommande handbok i stadsforskning.Han har också medverkat i radio och TV i flera olika sammanhang.

Claes Westling har, tillsammans med Linköpings universitet varit ansvarig för universitetskurserna ”Historisk arkeologi” och ” Att arbeta med historiskaarkiv” i Vadstena.Han tilldelades 2016 Vadstena stads kulturstipendium för sitt engagemang i föreningen Gamla Vadstena och i Vadstena stadsmuseum, guideverksamheten i Vadstena och Borghamn samt sina vetenskapligastudier av staden, bl. a avhandlingen ” Småstadensdynamik: Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660”. Detta jubileumsår för Riksarkivet är det en glädje för förbundet att kunna belöna en person inom arkivväsendet som så engagerat bidragit till att öka släktforskarnas kunskap om arkivens skatter.