Priset som ”Årets eldsjäl” 2018 tilldelas förste arkivarien och chefen för sektionen för kunskapsutvecklingvid Landsarkivet i Vadstena, fi l dr Claes Westling.Claes Westling har under många år varit ett väsentligtstöd för släktforskningen. Han har varit en flitig och populär föreläsare hos många släktforskarföreningar,inte enbart i närområdet utan i hela landet.

Han har också hållit föredrag på hembygdsföreningaroch pensionärsföreningar, deltagit i Genealogiska Föreningens släktforskarseminarium samt medverkat på flera släktforskardagar.Hans specialområden är domstolsforskning, bouppteckningar, arkiv i stadsforskning samt ovanliga arkiv i släktforskningen. Claes Westling har skrivit förbundets handbok i domstolsforskning och är medförfattare till en kommande handbok i stadsforskning.Han har också medverkat i radio och TV i flera olika sammanhang.

Claes Westling har, tillsammans med Linköpings universitet varit ansvarig för universitetskurserna ”Historisk arkeologi” och ” Att arbeta med historiskaarkiv” i Vadstena.Han tilldelades 2016 Vadstena stads kulturstipendium för sitt engagemang i föreningen Gamla Vadstena och i Vadstena stadsmuseum, guideverksamheten i Vadstena och Borghamn samt sina vetenskapligastudier av staden, bl. a avhandlingen ” Småstadensdynamik: Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660”. Detta jubileumsår för Riksarkivet är det en glädje för förbundet att kunna belöna en person inom arkivväsendet som så engagerat bidragit till att öka släktforskarnas kunskap om arkivens skatter.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button