Martin Pehrson2005 års pris tilldelades Martin Pehrson, Uddevalla, för hans mångåriga excerpering och databearbetning av kyrkboksmaterial från många församlingar i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Över 280.000 poster har passerat genom Martins händer och in i olika register. Han har redan tidigare uppmärksammats för sitt arbete, bl a med hedersdiplom från Sveriges Släktforskarförbund 1999. Och i år fick han alltså släktforskarrörelsens främsta pris, Victor Örnbergs hederspris. Utöver äran medföljer också en prissumma på 10.000 kronor.