Släkthistoriskt ForumSläkthistoriskt Forum ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och går ut till förbundets omkring 160 medlemsföreningar. Magasinet har dessutom över 6 000 betalande prenumeranter och finns även att läsa på de flesta bibliotek och arkiv. Det har varit det självklara magasinet för släktforskare på alla nivåer sedan 1977 (sedan 1982 med det nuvarande namnet).

Trots den omfattande läsekretsen har vi som policy att hålla annonspriserna på en rimlig nivå. Vi tar endast in annonsmaterial från företag, föreningar eller organisationer som har en tydlig anknytning till släktforskning.

Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund får 15 % rabatt vid annonsering i föreningens namn.

Utgivning 2024 Inlämning annonser
Nr 1: 14 februari 31 januari
Nr 2: 17 april 3 april
Nr 3: 19 juni 5 juni
Nr 4: 25 september 11 september
Nr 5: 27 november 13 november

 

Nedan kan du hämta en pdf med måttangivelser på de olika annonsformaten samt den aktuella utgivningsplanen.

Annonsformat och utgivningsplan 2024 (pdf)

 

Vill du boka en annons? Kontakta vår marknadskoordinator för mer information: magdalena@rotter.se