Årets eldsjälar 2014 är Mats Johansson & Karl-Edvard Thorén.

Mats Johansson

Botvidsbygdens Släktforskarförening har nominerat sin medlem Mats Johansson till Årets Eldsjäl. Föreningens ordförande K E Gräns skriver i nomineringen, att Mats Johansson är ”utomordentligt kreativ och producerar idéer i en aldrig sinande ström” och att han inte endast sätter i gång sådant som andra arbetar med, utan också själv gärna ställer sig i spetsen för att realisera idéerna. Mats Johansson skapade Botvidsbygdens Släktforskarförenings hemsida, ansvarar för den och har också lett dess utveckling.

En del av arbetet består i en särskild service för medlemmarna, kallad ”Botvids-akuten”, dit släktforskningsfrågor kan skickas via e-post. Svar lämnas av flera medlemmar, men även här är Mats Johans- son den som leder arbetet och ser till att de som ställer frågor också får svar. Antalet frågor uppgår till ungefär en tredjedel av föreningens medlemstal. Föreningen lyfter också fram det stöd och den information som dess forskarvärdar får för att kunna upprätthålla medlemsservicen i forskarrummet, som är öppet alla onsdagskvällar under vår och höst.

Ett nytt projekt, som Mats Johansson tagit initiativet till, syftar till att registrera födslar, vigslar och dödsfall i föreningens område, tre folkrika kommuner söder om Stockholm. Föreningen bedömer att hans engagemang och drivkraft är tillräckliga för att den kan genomföra projektet. Förutom sitt arbete i Botvidsbygdens Släktforskarförening var Mats Johansson även initiativtagaren till FMV:s släktforskarförening, vars drivande kraft han även är. Även inom Genealogiska Föreningens projekt ”Inrikes pass” är Mats Johansson engagerad med indexering och IT-råd. Båda dessa föreningar har biträtt nomineringen av Mats Johansson.

Karl-Edvard Thorén

Föreningen DIS har till Årets Eldsjäl nominerat Karl-Edvard Thorén, som sammanfattande beskrivs som ”en veteran bland DIS faddrar”, verksam som sådan sedan 1993 och som sammankallande i faddergruppen från 1996 och ett knappt decennium framåt. Vid 88 års ålder är han ännu fullt aktiv, bl.a. fortfarande som fadder och har under det senaste decenniet också engagerat sig som utbildare i den yngsta regionföreningen, DIS-Filbyter, vars kursmaterial han utarbetat.