Tillbaka till listan

En artikel skriven av Carl Szabad

På vårens sista styrelsemöte 1996 i StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF (numera StorStockholms Släktforskarförening), beslöts att ett registreringsprojekt av det mer ovanliga slaget skulle genomföras, nämligen att registrera samhällets bottenskikt, dvs de barn som av olika anledning var inskrivna på Allmänna barnhuset i Stockholm. Annars är det ju ofta mer populärt att forska på bemärkta personer, men här fanns en grupp som inte tidigare uppmärksammats som individer, bara som begrepp.

Nu visade det sig, när vi väl var igång med arbetet, att det fanns både adel, präster, borgare och bönder representerade även bland dessa barn. Oftast var anledningen att de tidigt blivit föräldralösa, men ett annat skäl till att de var inskrivna på barnhuset kunde vara att fadern var ute i krig. Flera adliga ätter är representerade med barn på barnhuset, exempelvis Gadde, Stuart, Uggla och Ulfsparre.

Databasen innehåller drygt 22.000 poster på tillsammans ca 7.300 barn. Det innebär att varje barn i genomsnitt var inskrivet på barnhuset under tre år. Vissa barn skrevs dock ut efter kanske bara ett par dagar, medan andra levde på barnhuset långt upp i vuxen ålder. Matriklarna fördes årsvis och alla bevarade för åren 1713-1802 är registrerade. Några årtal saknas i materialet där rullorna är förkomna, nämligen åren 1730, 1744-46, 1748, 1755, 1771 och 1783. Under dessa år kan det alltså förekomma att barn skrevs in eller ut utan att uppgift finns i registret.

Namnen är normerade i fält längst till höger. Detta för att sökning ska ge träff på alla förekomster av barnet. Ett barn kan skrivas in bara under sitt förnamn, men under årens lopp kommer patronymikon, släktnamn och kanske till och med ett nytt släktnamn in efter att barnet varit utskrivet och sedan återkommit till barnhuset. I normeringsfälten är dock alla förekomster av barnet samlat under samma namn. Dessutom har syskons efternamn stavats lika även om de i matriklarna fått olika stavning, återigen för att ge träff på alla poster som hör ihop.

Inga dataregister ska betraktas som en källa, utan uppgifterna bör kollas mot originalmaterialet. Källorna till detta register heter Allmänna barnhuset, volymerna D 2 a:1-16. Allmänna barnhusets arkiv finns på Stockholms stadsarkiv. Matriklarna finns dock även på mikrokort hos Svar.

Registreringen har utförts av frivilliga inom och utom SSGF. Förutom undertecknad har bl a Birgitta Zamore i Norrälje, Anna-Karin Montalba i Hjo och Gunvor Hjärtström deltagit med inmatning och korrekturläsning. SSGFs styrelse beslutade vintern 2002 att resultatet av registreringen skulle läggas upp på nätet. Rötters vänner har därvid bidragit ekonomiskt att möjliggöra skapandet av databasen.

Litteraturtips

I Släktforskarnas årsbok 1997, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund, finns tre artiklar som handlar om barnhusbarn i Stockholm:

  • Att forska om barn på Allmänna barnhuset av Torsten Berglund

  • Hade barnhusbarnet någon framtid? av Ragnar Fornö

  • Några barnhusbarn i Ramsele-trakten av Bo Lindwall

Information om Släktforskarnas årsbok 1997, se Årsboken 1997.

Annonser