elsa sjodalFå har betytt så mycket för den västsvenska släktforskningen som Elsa Sjödahl. Med den stora kunskap hon har i att läsa äldre handskrifter har hon kunnat bistå släkt- och hembygdsforskare och andra historieintresserade med material av mycket stort värde i ett svårforskat material.

Under 1980-talet skrev Elsa Sjödahl gårdshistoria för Steneby socken i Dalsland. Den sträcker sig så långt tillbaka som det är möjligt att komma, dvs. till 1400-1500-tal på de flesta gårdarna. Ägarförhållandena har utretts på varje gård och genom domböckerna får man reda på allt som hänt i stort som smått. Detta är sannolikt en av de grundligaste gårdsforskningar som tryckts i Sverige.

Under många år arbetade Elsa Sjödahl dessutom med renskrivning och komplettering av domboksmaterial som en annan dalslandsforskare, Anders Edestam, gjort. Det resulterade i att Dalsland nu har domboksmaterial från 1600-talet utgivna i alla sina fem härader.

Elsa Sjödahl har tidigare uppmärksammats av bl.a. Nordiska Museets för sin gärning med motiveringen att hon "under 35 års tid transkriberat Dalslands domböcker för åren 1601, 1607 samt 1613-1730."

Elsa Sjödahl, som är född 1917, arbetar fortfarande vidare trots sin höga ålder. Hon fortsätter nu med att tyda Tössbo härads domböcker efter 1675.
Sveriges Släktforskarförbund vill därför lyfta fram den skatt Elsa Sjödahl har tillgängliggjort och hoppas att andra forskare ska inspireras av Elsas arbete med domboksforskning.

Läs mer i Angeläget nr 1 2014.