Kollektiv olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Protector försäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.

Egendomsförsäkringen är en "företagsförsäkring" för förbundets medlemsföreningar. Ett grundskydd för lös egendom (inventarier/maskinerier/varor) upp till 25 000 kr gäller för alla medlemsföreningar.

Vid försäkringsärende kontakta Protector försäkring:
Telefon: 08-410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.se

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button