Sveriges dödbok 9 1815-2022

Sveriges dödbok, Sveriges Släktforskarförbunds kanske mest framgångsrika projekt genom tiderna, har hittills utkommit i nio upplagor.

Dödboken är en sökbar databas som getts ut på DVD-skiva och USB-minne. Den nionde och senaste versionen innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige från 1815-2022, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda". I samverkan med arkiv och universitet inom det vetenskapliga projektet SwedPop har databasen bearbetats och standardiserats för att göra den användbar för akademisk forskning.

Databasen är ett oerhört uppskattat hjälpmedel för släktforskare, både i Sverige och utomlands. Även pastorsexpeditioner, skatteförvaltningar, arkiv, bibliotek och många fler har upptäckt att de har nytta av Sveriges dödbok.

Köp senaste versionen av Sveriges dödbok i Rötterbokhandeln

Frivilliga registrerare

Projektets framgång har vi till stor del att tacka alla frivilliga krafter som hjälpt till att registrera och komplettera dödböcker landet runt. Närmare 500 enskilda och föreningar har deltagit och deltar i arbetet med Sveriges Dödbok.

Arbetet fortsätter nu med åren 1800-1814 och det går bra att anmäla sig till det redan nu. Detta arbete är planerat att bli klart till våren 2025.

 Status

 Alla siffror i detalj finns på
https://www.rotter.se/data/dodbok/statistik%202025.html

Fler registrerare efterlyses!

Är du intresserad av att hjälpa till? Vare sig ni jobbar tillsammans i en förening eller som enskilda så behövs fler frivilliga krafter för att vi ska nå målet. Har du tillgång till arkivhandlingar på nätet eller kan besöka arkiv, har god släktforskningsvana och erfarenhet av att läsa äldre stil, samt använder programvaran Excel eller Open Office, då är du varmt välkommen att bli en i gänget som tar fram nästa dödskiva. Hör av dig till projektledaren eller adoptera en församling direkt på hemsidan!

Kontakt:
Anders Berg
Projektledare Namn åt de döda (NÅDD)
dodbok@rotter.se

Välkommen att delta i projektet!

 


Historik

Projektet Namn åt de döda

I Sveriges dödbok versionerna 1 och 2 fanns många döda på 50- och 60-talet som saknade namn- och dödsdagsuppgifter. Detta gjorde att materialet från de 20 första åren inte var lika användbara som de från de senare åren.

Därför startade Sveriges Släktforskarförbund 2002 projektet "Namn åt de döda" med syfte att fylla luckorna i materialet och skapa en mer komplett version 3 av dödboken. Namn åt de döda blev ett lyckosamt projekt där Sveriges släktforskare gemensamt levererade in cirka 80 procent av de saknade uppgifterna, över 1 miljon poster. Miljontals namn och andra uppgifter letades upp av flitiga släktforskare, i kyrkböcker och mantalslängder för inmatning i olika registerprogram och arbetet utmynnade i Sveriges dödbok 1947-2003 som kom ut i slutet av mars 2005. I juni 2007 kom nästa version, nummer 4, Sveriges Dödbok 1947-2006. Totalt kom version 4 att omfatta drygt 5 miljoner personer.

Mer och mer komplett

Projektet fortsatte och i augusti 2010 presenterades Sveriges dödbok 1901-2009 som blev nummer fem i ordningen. Denna utgåva hade kompletterats med 2,5 miljoner avlidna för perioden 1901-1946, merparten registrerat av de frivilliga krafterna i projektet "Namn åt de döda". Från 1947 och framåt ingick nu alla döda och för åren 2007-2009 hade det tillkommit cirka 272 000 avlidna. Totalt innehåller dvd:n 7 880 000 poster mellan åren 1901 och 2009 varav det även förekommer enstaka poster från åren 1895-1901. Sveriges dödbok 8 innehåller namn, födelseort, dödsort, adress, civilstånd samt datum för födelse, död och civilståndsändring för 15,4 miljoner döda mellan 1830–2020.

Den nionde utgåvan innehåller namn, födelseort, dödsort, adress, civilstånd samt datum för födelse, död och civilståndsändring för cirka 16,5 miljoner döda åren 1815–2022.

Detta har tillkommit sedan Sveriges dödbok 8

  • Cirka 1,1 miljoner poster lagts till, och tiotusentals rättats av frivilliga inom projektet Namn åt de döda.
  • Utseendet på databasen har uppdaterats

Sedan version 8 har 1,1 miljoner poster lagts till, och tiotusentals rättats av frivilliga inom projektet Namn åt de döda (NÅDD).