Nomineringarna till Årets släktforskningspublikation ställde förbundsstyrelsen inför ett svårt dilemma: Hur väga en bok av berättelsekaraktär mot en bok som innehåller omfattande register över släkter och familjer? Den salomoniska lösningen blev att belöna ett verk i vardera kategorin och alltså låta prissumman delas. Årets släktforskningspublikationer är därför två:

Doroteaborna 1935 1 & 2Doroteaborna - 1935 utgiven av Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare

Doroteaborna - 1935 utgiven av Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare, nominerad av Lyckselebygdens släktforskarförening. Boken är den tredje och avslutande delen i dokumentationen av befolkningen i Åsele lappmark. Böckerna om Åsele och Vilhelmina slutfördes av Karl-Erik Gavelin, som hastigt avled 2005. Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare tog över Gavelins material rörande Dorotea och har efter fl era års ideella insatser nu färdigställt denna del.

Varje by och varje familj i Dorotea dokumenteras liksom flyttningar till och från såväl övriga församlingar i Lappmarken som församlingar utanför detta område. Rikliga möjligheter ges att studera t ex nybyggandet, utvecklingen av namnskicket, spridningen av sjukdomar och emigrationen. Boken ger sammantaget ett utomordentligt underlag för släktforskning i södra Lappland.

Sanning, skröna och muntlig traditionSanning, skröna och muntlig tradition av Gunnar Dahl

Sanning, skröna och muntlig tradition av Gunnar Dahl nominerad av Hallands Släktforskarförening. Gunnar Dahl söker på ett metodiskt intressant sätt tränga bakom myterna i sin släkts historia från 1860-talet och framåt. I centrum står några kvinnor. Fyra generationer passerar revy, och författaren, som också är en god stilist, sätter in dem i det historiska sammanhang som utgörs av Sveriges förvandling från fattigland till välfärdsstat. I en recension i Släkthistoriskt Forum nyligen fick boken följande sammanfattande omdöme: ”Detta är en bok som bör läsas av alla de släktforskare som står i begrepp att skriva sin egen släkthistoria.”