Årets eldsjälar 2013 är Eivor Grafsund & Erland Eliasson.

Eivor Grafsund

Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening har nominerat sin medlem Eivor Grafsund till Årets Eldsjäl. Om det är någon som lever upp till begreppet eldsjäl inom släktforskningen är det verkligen Eivor Grafsund, och det är en stor glädje för oss att nominera henne till året eldsjäl 2013, skriver ordföranden.

Eivor är en stor entusiast, inspiratör och eldsjäl som driver släktforskningen framåt i vårt område. Med sin långa erfarenhet som släktforskare har hon stora kun skaper om forskning som hon gärna delar med sig av till andra släktforskare på flera olika sätt. Eivor är ansvarig för programkommittén, hon är vår webmaster, varit drivande i ta fram uppgifter till föreningens första CD-skiva och jobbar nu med nr 2, delar gärna med sig om sina kunskaper i att göra en släktbok, håller kurser i släktforskning och har det senaste året utvecklat samarbetet med hembygdsföreningen i Katrineholm och nu ordnar våra föreningar arrangemang och föreläsningar tillsammans.

Sedan hon kom med i vår styrelse har föreningen fått ett lyft och vi har nu många arrangemang och aktiviteter, en egen hemsida, snart två cd-skivor och många nöjda medlemmar som besöker våra föreläsningar och möten.

Erland Eliasson

Blekinge Släktforskarförening har nominerat Erland Eliasson till pristagare 2013. Erland Eliasson brinner för Blekinge Båtmansregister. Han började 2007 i mindre skala att skicka in båtmans- uppgifter till databasen. Erland övergick snart till att registrera hela socknars båtsmän och det blev stora poster som kom till registret.

Efter sin pensionering 2012 arbetar Erland mer eller mindre heltid med registret. Erland tillbringar flera dagar i veckan på Krigsarkivet med att ta fram uppgifter och sedan registrerar han dem i databasen. Vi har noterat att den första posten registreras tidigt på morgonen och den sista för dagen sent på kvällen. Det rör sig ofta om flera tusen registreringar i veckan. Den som vill läsa mer om Erland rekommenderas att besöka Blekinge Släktforskarförenings hemsida. www.blekingesf.se