Källkritik och källhänvisningarKällkritik och källhänvisningar är temat för handbok nummer 11 som går igenom hur man använder de källkritiska reglerna inom släktforskningen samt hur man kan dokumentera sina källor i olika sammanhang för att undvika misstag och fallgropar.

För att förstå vad olika källor har att berätta om släktsamband behöver släktforskaren använda de källkritiska reglerna. Hur ska man värdera påståenden i olika källor? När släktforskaren sedan gör påståenden om släktsamband mste grundera för detta påstående dokumenteras så att andra kan pröva den. Då måste de använda källorna dokumenteras genom tillräckligt noggranna källhänvisningar.

Michael Lundholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och släktforskare sedan tonåren. Han är sedan många år aktiv i den svenska släktforskarrörelsen på nationell och lokal nivå och författare till genealogiska arbeten i bl.a. Släktforskarnas årsbok, Svensk Genalogisk Tidskrift och Släkt och Hävd.

 

Författare: Michael Lundholm
Upplaga: 1
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-91-88341-02-0
Handbok i serien: 11

 

Köp Källkritik och källhänvisningar i Rötterbokhandeln