Artiklar

Södermanland

Svärta bruksarkiv

Författare: Nils F. Holm
Artikeln ingår i: Arkivvetenskapliga studier, utgivna av Sten Engström, sid. 42-50
Svärta bruk utanför Nyköping i Södermanland har anor från 1600-talet. Författaren avslutar sin artikel med följande ord: »Som ett sammanfattande omdöme beträffande arkivets innehåll kan slutligen sägas, att Svärta bruksarkiv, som har sin givna betydelse för släkthistoriska och lokalhistoriska undersökningar, även torde kunna ge åtskilliga uppgifter av värde för kulturhistorisk och ekonomisk-historisk forskning.»

Trump i Näsby och hans familjeförhållanden

Författare: Sven Wallerstedt, Billdal
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 229
Bonden Olof Larsson i Näsby i Södermanland var både tvär och egensinnig, och det gav honom öknamnet »Trump i Näsby». Här utreds hans familjeförhållanden.

När pesten kom till Mariefred

Författare: Sölve Bengtsson, Mariefred
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 309
Pesten härjade sista gången i Sverige 1710-11. Den nådde Mariefred från Stockholm och kom att skörda åtskilliga offer i den lilla staden. Skolmästare Collander förlorade sex barn.

Söderhielm, Malmenius och Foglö-genealogin

Författare: Sven Wallerstedt
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 161
Uppsatsen behandlar tre gårdar i Foglö by i Stora Malm i Södermanland, och deras släktrelationer sins emellan på 1600-talet. Man finner här ursprunget för ätten Söderhielm och ätten Cedercrantz och en hel del personer med prästerlig anknytning.

Järnbruksepoken i Forssjöströmmen

Författare: Stig Jansson, Forssjö
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 305
Sedan urminnes tider - åtminstone tidigt 1500-talet - har industriell verksamhet bedrivits vid Forssjö kvarn i Stora Malms socken i Södermanland.

På rustmästarns tid

Författare: Lars-Gunnar Sander
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1994:4 sid. 6-7
Författaren beskriver här sitt sökande efter bruksarbetaren Sven Engström, f. 1764 i Nya Kopparberg samt hustrun Maria Christina Ersdotter, f. 1763 i Gåsinge. De bodde kring år 1800 på Sandvik i Åkers socken, Sörmland. Artikeln är upplagd som en metodisk redovisning hur man kan finna uppgifter trots besvärande luckor i källmaterialet.

Annonser