Artiklar

Blekinge

1600-talets båtsmän och förflyttningen av flottan till Karlskrona

Författare: Mikael Lejdeby, Järfälla
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
I slutet av 1600-talet förflyttades flera tusen båtsmän till trakten av Karlskrona i Blekinge. Anledning: Kungen hade 1679 beslutat att anlägga en örlogsstation där.

Lunds stifts herdaminne. Historik och program

Författare: Gunnar Carlquist
Artikeln ingår i: Personhistorisk tidskrift 1943, sid. 76-98
I denna artikel, återgivande ett föredrag hållet vid Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund den 15 april 1943, redovisar Gunnar Carlquist historien bakom herdaminnesarbetet i Lunds stift från pionjärtiden på 1700-talet, över 1800-talets herdaminnesutgivare Severin Cavallin, men också kring hur han själv bedrev det arbete som kom att resultera i det moderna herdaminnet.

Den första magistraten i Karlskrona

Författare: Paul Wilstadius
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1972:2-3, sid. 135-142
En redogörelse för Karlskronas första magistrat på 1680-talet och deras släktförhållanden. Flera av magistratens medlemmar överflyttade från den gamla staden Ronneby.

Annonser