Artiklar

Hälsingland

Sveriges släktregister

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1996:4, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Kritisk presentation av den serie sockengenealogier för Hälsingland och Gästrikland som gavs ut under namnen Sveriges släktregister respektive Min Släkt.

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

Tionderegistrering i Hälsingland under 1500-talet

Författare: Urban Sikeborg, Sollentuna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Tiondelängderna är den kanske viktigaste källan för släktforskaren under 1500-talet och det tidiga 1600-talet. Men hur kom egentligen dessa längder till?

Fogden Lasse Olsson (»Björnram») och hans ättlingar i Hälsingland

Författare: Urban Sikeborg, Sollentuna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 89
Lasse Olsson var en mäktig och inflytelserik man i 1500-talets Sverige. Här tecknas en bild av hans liv och värv, och här finns en redogörelse för hans ättlingar till 1700-talets början.

En kontroversiell präst. Olof Montén (1673-1737) i Söderhamn

Författare: Lars Nylander, Söderhamn
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Olof Montén var en färgstark person med hett temperament. Det skapade problem både i äktenskapen och med underordnade. Men han var också en medryckande förkunnare och skicklig konstnär.

Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680

Författare: Tomas Sverker, Borås
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 103
Det var inte alla förunnat att bli borgmästare i Hudiksvall. De hade rent av så många släktband med varandra att man kan misstänka svågerpolitik, noterar författaren.

Annonser