Artiklar

Landskap

Släkten Retzius ursprung och Bränntorpsläkten

Författare: Bo Persson och Carl-Fredrik Hanzon
Artikeln ingår i: ÖGF-Lövet nr 49
Den här artikeln handlar om prästsläkten Retzius äldsta led och diskuterar tankar som Bertil Södergrens framför i artikeln »Hur var det med Bengt Nilssons barn?». Artikeln finns också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Hembygdsforskning i Umeälvens ådal

Författare: Paul Sjöström
Den föreliggande publikationen är resultatet av en rad studiecirkelträffar med avsikt att infånga så mycket som varit möjligt av bygdens historia under två sekel. Bygden omfattar då Umeälvens ådal från Holmön - Holmlund till Sörfors - Näsland - Nyland. Ett område som är så historiskt sammanhörande att vi ansett lämpligt att sammanföra hela denna trakt i en skrift. Materialet vi har utgått ifrån är dels gamla originalhandlingar, dels mantalslängder och kyrkoarkivalier, samt nedtecknade berättelser av längesedan bortgångna personer. Artikeln är publicerad på Internet: http://home.swipnet.se/mr_walker/Slaktforskning/Helsingfors.htm För papperskopia i hård pärm, kontakta Mattias Palmestål på palmestal@hotmail.com

Kring Ahtisättens upphov och ätten Balck på Åland

Författare: Eric Anthoni
Artikeln ingår i: Historisk tidskrift för Finland 1950, sid. 76-78
Omnämnd i Släkt och Hävd nr 1/1951.

Svärta bruksarkiv

Författare: Nils F. Holm
Artikeln ingår i: Arkivvetenskapliga studier, utgivna av Sten Engström, sid. 42-50
Svärta bruk utanför Nyköping i Södermanland har anor från 1600-talet. Författaren avslutar sin artikel med följande ord: »Som ett sammanfattande omdöme beträffande arkivets innehåll kan slutligen sägas, att Svärta bruksarkiv, som har sin givna betydelse för släkthistoriska och lokalhistoriska undersökningar, även torde kunna ge åtskilliga uppgifter av värde för kulturhistorisk och ekonomisk-historisk forskning.»

Daniel Ågren är Jönköpings okände överkommendant

Författare: Mikael Bergström
Artikeln ingår i: Jönköpings-Posten 1999-11-15 s 9
På hemmaplan är han i stort sett okänd. Men på Sri Lanka finns än i dag minnena kvar. För skräddarsonen Daniel Ågren tog 1724 avsked som löjtnant från Jönköpings regemente och blev så småningom överkommendant i Holländska Ostindiska Compagniet - på nuvarande Sri Lanka.

När ryssarna rövade barn på Åland

Författare: Håkan Skogsjö
Artikeln ingår i: Nya Åland dec. 1998
Artikeln handlar om hur de ryska ockupationstrupperna på Åland 1714-15 rövade bort barn och ungdomar och förde dem till Ryssland, där de sannolikt såldes som slavar.

Annonser