Artiklar

Östergötland

Serendipity i Slaka

Författare: Bo Lindwall
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/1995, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Serendipity är ett engelskt begrepp, som kommer från en roman av Horace Walpole (1717-97), som skrev en roman om The Three Princes of Serendip, och dessa prinsar var ute och reste i världen och råkade alltid, genom en slump eller visdom, komma till mål, som de alls inte letade medvetet efter. Efter dessa prinsar har man bildat ordet serendipity, som i släktforskarsammanhang kan användas om lyckliga sammanträffanden som på ett oväntat sätt löser problem åt forskaren i fråga. Se t.ex. de exempel som fanns i ShF 5/94, s 17, eller i Shf 3/95, s 4. Artikeln finns också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

STENKILSBY FÖRR OCH NU

Författare: Henry Sjöstrand
Artikeln ingår i: ÖDESHÖGSBOR/ red. S Hasselqvist/ sid. 29 - 42
Artikeln är en allsidig beskrivning av byn Stenkilsby i Stora Åby socken i sydvästra Östergötland. I artikeln kan man läsa om bl.a. namnets ursprung, byns historia i stora drag,naturen och odlingshistorien,bebyggelsen och de olika skiftena, grenadjärerna på soldattorpet Sand, den talrika befolkningen vid laga skiftet på 1880-talet. Förhållandena och förändringarna i modern tid (d.v.s. 1900-talet)belyses också samt förpantningslägenheten Lybecks historia. Artikeln är illustrerad med ett flertal foton, både nytagna och äldre, de senare i synnerhet från den s.k. Kyrkvärdagården. Artikeln bygger på arkivhandlingar och intervjuer och finns numera som PDF-fil i Ödeshögs kommuns digitala hembygdsbok (Se Ödeshögs kn/Bibliotek).

Hur var det med Bengt Nilssons barn?

Författare: Bertil Södergren
Artikeln ingår i: ÖGF-lövet 1997
Den här artikeln handlar om prästsläkten Retzius äldsta led. Hörde ett par personer med det ovanliga namnet Phoenix verkligen till släkten? Artikeln finns också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Släkten Retzius ursprung och Bränntorpsläkten

Författare: Bo Persson och Carl-Fredrik Hanzon
Artikeln ingår i: ÖGF-Lövet nr 49
Den här artikeln handlar om prästsläkten Retzius äldsta led och diskuterar tankar som Bertil Södergrens framför i artikeln »Hur var det med Bengt Nilssons barn?». Artikeln finns också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Borgmästareval i 1600-talets Söderköping

Författare: Björn Helmfrid, Norrköping
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
Att välja borgmästare var ofta en komplicerad process, fylld av intriger och rävspel. Här får vi följa hur valen gick till i Söderköping under 1600-talet.

Tage Danielssons förfäder

Författare: Bo Lindwall, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
Tage Danielsson - en av våra mest folkkära artister - hade sina rötter djupt nerborrade i den östgötska myllan. Här ges en komplett presentation av hans förfäder, så långt de gått att följa i källorna.

Annonser