Artiklar

Landskap

Släkten Lidback i Karlstad

Författare: C. V. Bromander
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1993:3 sid. 4-6

Fortsättning på artikeln från föregående nummer. I denna del finns familjetabeller för komminister Paulus Julius Lidback (1808-1855) på Hammarö, bruksförvaltare Erik Gustaf Lidback (1839-1922) i Karlstad, löjtnant Erik Albert Stras Lidback (1880-) samt läroverksadjunkten Axel Kristian Lidback (1853-1929) i Stockholm och senare bosatt i Skönberga nära Söderköping.

Några problem i Hedemora på 1720-talet

Författare: Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/99, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
I Hedemora började prosten Andreas Sandel år 1720 en särskild liten volym, som han kallade Anteckning på dem, som lefwa illa, i denna församling, uppsatt från åhr 1720. Artikeln innehåller några utdrag ur denna volym.

En konstförfaren smålänning

Författare: Pähr O:son Skrede
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1/1982, sid. 15, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Om drängen Arwid Johansson (1768-1858) i Södra Färda, Södra Unnaryds socken i Småland.

Fanns släkten de la Tuange i Värmland?

Författare: Kjell Lindblom
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1996, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Om vallonsläkten de la Montagne. Artikeln är också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Serendipity i Slaka

Författare: Bo Lindwall
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/1995, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Serendipity är ett engelskt begrepp, som kommer från en roman av Horace Walpole (1717-97), som skrev en roman om The Three Princes of Serendip, och dessa prinsar var ute och reste i världen och råkade alltid, genom en slump eller visdom, komma till mål, som de alls inte letade medvetet efter. Efter dessa prinsar har man bildat ordet serendipity, som i släktforskarsammanhang kan användas om lyckliga sammanträffanden som på ett oväntat sätt löser problem åt forskaren i fråga. Se t.ex. de exempel som fanns i ShF 5/94, s 17, eller i Shf 3/95, s 4. Artikeln finns också publicerad i Nättidningen RÖTTER, klicka här.

Nämndemännen - bönder och lagskipare

Författare: Peter Olausson
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1982, sid. 1-6, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Artikeln handlar om vad en nämndeman sysslade med, vilka arbetsuppgifter samt vilken ekonomi och status som hörde samman med detta ämbete.