Artiklar

Göteborg

Amija och Tham. Två Göteborgsfamiljer och deras relationer

Författare: Olga Dahl
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 197
Olga Dahl, mycket erfaren Göteborgsforskare, berättar här en hel del om familjerna Amija och Tham. Johan Amija, den förste i Sverige, inflyttade på 1620-talet från Lübeck till Göteborg, och blev en framstående råd- och handelsman där. I en senare generation gifte David Amija sig med Elisabeth von Saveland, dotter till Louis de Geers ombud i Göteborg, Johan von Saveland. Hos denne bodde den unge Volrath Tham, och så blev det förvecklingar och giftermål, arvskiften och annat, som ger en inblick i det nätverk som knöt ihop köpmännen i Göteborg på 1600-talet.

Annonser