Artiklar

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Tryckår: 1994
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Webbaddress: Website Title

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

2017-10-02

Annonser