Artiklar

Västerbotten

Hembygdsforskning i Umeälvens ådal

Författare: Paul Sjöström
Den föreliggande publikationen är resultatet av en rad studiecirkelträffar med avsikt att infånga så mycket som varit möjligt av bygdens historia under två sekel. Bygden omfattar då Umeälvens ådal från Holmön - Holmlund till Sörfors - Näsland - Nyland. Ett område som är så historiskt sammanhörande att vi ansett lämpligt att sammanföra hela denna trakt i en skrift. Materialet vi har utgått ifrån är dels gamla originalhandlingar, dels mantalslängder och kyrkoarkivalier, samt nedtecknade berättelser av längesedan bortgångna personer. Artikeln är publicerad på Internet: http://home.swipnet.se/mr_walker/Slaktforskning/Helsingfors.htm För papperskopia i hård pärm, kontakta Mattias Palmestål på palmestal@hotmail.com

Annonser