Artiklar

Dalarna

Några problem i Hedemora på 1720-talet

Författare: Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/99, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
I Hedemora började prosten Andreas Sandel år 1720 en särskild liten volym, som han kallade Anteckning på dem, som lefwa illa, i denna församling, uppsatt från åhr 1720. Artikeln innehåller några utdrag ur denna volym.

George Akerlof - Nobelpristagare med rottrådar i Dalarna!

Författare: Stenåke Petersson och Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 5/2001, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
George Akerlof erhöll nobelpriset i ekonomi år 2001. Artikeln presenterar hans svenska förfäder (från Husby i Dalarna).

Nils Hanssons i Främsbacka ättlingar. En släkttavla i en 1600-talsdombok

Författare: Torsten Berglund
Artikeln ingår i: boken Individ och historia, sid 11-17
Främsbacka ligger i Stor Kopparbergs socken.

Svedjefinnar i konflikt med järnbruk

Författare: Ragnar Fornö, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Förr i tiden fanns speciella domstolar som handlade ärenden som berörde den viktiga järnhanteringen, så kallade bergsting. Här handlar det om ett mål vid Österbergslagens bergstingsrätt.

Svinhufvud-ätternas gemensamma ursprung

Författare: Anders Winroth
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001 nr 2-3, sid.150
De båda Svinhufvudätterna, Svenhufvud af Qvalstad och Svinhufvud i Västergötland, har trots sitt något egenartade namn inte kunnat påvisas ha gemensamt ursprung. Men i denna artikel visar författaren att de faktiskt har ett sådant, fast på något krokiga vägar. De leder sitt ursprung tillbaka till bergsmanssläkter vid Kopparberget under senmedeltiden.

Byn Vad i Söderbärke

Författare: Hans Gillingstam
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1971:1, sid. 225-242
Gillingstam presenterar några studier kring sin morfars farmors farfars mormors hemby Vad i Söderbärke socken i Dalarna. Denna by har studerats av etnologer, bland dem kapten Vilhelm Engelke i Söderhamn vars brev till Artur Hazelius finns i Nordiska Museets arkiv. En släkttavla utgående från nämndemannen Hans Holstensson i Vad presenteras också.

Annonser