Artiklar

Dalsland

Fattigvård i Torrskog

Författare: Berit Fjellman, Bengtsfors
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 9
Om hur det var att vara fattig i Sverige förr i tiden, och hur fattigvården var organiserad. I artikeln finns många exempel från Torrskogs socken i Dalsland.

Risasläkten i Åmål

Författare: Markus Pettersson, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 251
»En av anledningarna till att jag skriver denna uppsats är att jag känner ett personligt identitetsbehov. Jag vill veta vilka mina förfäder var och vad de gjorde, just därför att de är mina förfäder.»

Herdaminnesarbete förr och på 2000-talet

Författare: Harry Nyberg
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 2002:2 sid. 12-15
Föredrag vid Värmlands Släktforskarförenings årsmöte den 23 mars 2002. Artikeln behandlar herdaminnesforskningens historia och nuläge, med särskild tyngdpunkt på förhållandena i Karlstads stift.

Dalslands säterier år 1622 jämte deras innehavare

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1961, sid. 294-296
Här redovisas de dalsländska säterierna på grundval av 1622 års rannsakningsprotokoll rörande förefintliga säterier i Älvsborgs län. Även innehavare noteras.

En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544

Författare: Magnus Collmar
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1956, sid. 28-34
Här trycks en förteckning - Registrum paa clerckernes nampn wdi Schara stickt - ingående i Strödda historiska handlingar 22 på Riksarkivet. Den redovisar vilka som varit innehavarae av pastoraten i stiftet under denna tid.

Den jordbesittande adeln i Värmland och Dalsland 1562-63

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1973:1, sid. 159-174
En komplettering till Johan Axel Almquists Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden avseende landskapen Värmland och Dalsland. Källan är frälse- och rusttjänstlängder i Kammararkivet. Antalet jordbesittande adelsmän var litet: Dalsland hade 22 och i Värmland fanns 53.

Annonser