Artiklar

Ångermanland

Släkthistoriska källor för Ångermanland

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Den som är intresserad av äldre tiders Ångermanland är lyckligt lottad. Källmaterialet är rikt. Här förtecknas samtliga släkthistoriska källor som finns före kyrkböckernas tid.

Fakta om socknarna i Ångermanland

Författare: Håkan Skogsjö, Mariehamn
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
En sammanställning över grundläggande släktforskarinformation om socknarna i landskapet: deras historia, bevarade kyrkböcker, tingslagstillhörighet, byarnas namn, etcetera.

Släkten Häggdahl från Häggdånger

Författare: Thord Bylund, Härnösand
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
En släktutredning av klassiskt snitt, en borgarsläkt i Härnösand med rötterna i ångermanländska myllan, i byn Tjärnsjö i Häggdånger.

Borgarsläkten Kiöhn från Köja i Ullånger

Författare: Thord Bylund, Härnösand
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
En släktutredning av klassiskt snitt, en borgarsläkt i Härnösand med rötterna i ångermanländska myllan, i byn Köja i Ullånger.

En Nordingråprost på 1300-talet

Författare: Carl Szabad, Enskede
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Medeltidens människor är för det mesta försvunna i historiens dunkel. Men ibland kan vi faktiskt med hjälp av de fåtaliga historiska dokumenten ana konturerna av enskilda individer.

Resandesläkter i Ångermanland

Författare: Bo Lindwall, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Själva kallar de sig resande, av omgivningen har de ofta benämnts »tattare». De är ättlingar till zigenare, men har haft hemortsrätt i Sverige i flera hundra år.

Annonser