Artiklar

Gästrikland

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

Om gårdsnamnen i Ovansjö

Författare: Harald Nyström
Artikeln ingår i: Från Gästrikland 1933 s 29 - 46

Sammanställning av gårdsnamnen i Ovansjö med vissa uppgifter om ägare från 1500-talet och framåt

Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland, och hans ättlingar fram till 1600-talets slut

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1991:3-4 (20 s.)
Artikeln redogör för en prästsläkt på 1500-talet i Hamrånge i Gästrikland och följer ättlingarna i Hälsingland och Gästrikland.

Adliga ätten Rålambstiernas ursprung - kommentarer

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1991:2 (3 s.)
Artikeln redogör kort för vad skattelängderna och domböckerna berättar om 1500-talsprästen Magnus Oestani Rhalambius (Rålamb) i Valbo (Gästrikland) och dennes familj.

Annonser