Artiklar

Västmanland

Soldatnamnen i Våla härad

Författare: Mats Wahlberg
Artikeln ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskift 1981

Utdrag ur Arboga sockens känning

Författare: J. B. Lohman/ Thorsten Hallgrim
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1950/1/33
Bekante arbogaforskaren Thorsten Hallgrim gör i denna artikel utdrag ur handskriften Arboga sockens känning, som 1950 fanns i Arboga landsförsamlings arkiv. Skriften samamnställdes i mitten av 1700-talet, och förefaller innehålla mycket av nytta för den som forskar på släkter i trakten. Det här publicerade utdraget är en gravlängd för landsförsamlingens kyrka och innehåller mycket person- och familjeuppgifter.

Spanska sjukan i Vikmanshyttan

Författare: Thord Holst, Vikmanshyttan
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2002, sid. 329
För bara drygt 80 år sedan drabbades Sverige av en smittosam sjukdom som på kort tid tog närmare 40.000 liv. Om spanska sjukans härjningar i Vikmanshyttan handlar denna artikel.

Hanewad-släkten från Peder Birgersson

Författare: Erik H. Berglöf
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1952:1 sid. 5-33
Författaren redogör för en släkt från Hanewad i Björksta socken, Västmanland. Stamfadern Peder Birgersson, död ca 1570 var skattebonde och bergsman vid Sala gruva. Sonsonen Jonas Esbjörnsson hade i sin tur en sonson Erik Biörkman som blev stamfader för en släkt Wadström.

Den jordbesittande adeln i Västmanland år 1562

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1972:1, sid. 1-24
En komplettering till Johan Axel Almquists arbete Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden rörande landskapet Västmanland. Det bygger delvis på den äldre Almquists material.

Annonser