Artiklar

Småland

En konstförfaren smålänning

Författare: Pähr O:son Skrede
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1/1982, sid. 15, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Om drängen Arwid Johansson (1768-1858) i Södra Färda, Södra Unnaryds socken i Småland.

BOTANISTER I SMÅLAND

Författare: Henry Sjöstrand, Bertil Ström och Thomas Karlsson
Artikeln ingår i: Smålands flora, band 2/red. M Edqvist o T Karlsson/sid. 115 - 145
Denna vetenskapshistoriska artikel är en fullständig genomgång av alla de insatser som bidragit till utforskningen av den småländska floran - från 1600-talet till modern tid. Den ingår som ett delkapitel i del 1 av praktverket SMÅLANDS FLORA (2007). Författarna är Henry Sjöstrand, Fil lic.,romanist och lokalhistorisk förf.,Bertil Ström,f.d. naturvårdsdirektör i Skaraborgs län samt Thomas Karlsson, Fil doktor och en av den svenska botanikens främsta företrädare i modern tid. I artikelns slut sammanfattas innehållet på följande sätt: "Ingen svensk provins har väl frambringat så många berömda botanister som Småland. Carl von Linné,Carl Peter Thunberg och Elias Fries är de mest ryktbara, men även Nils Johan Andersson, Sven Johan Enander och Erik Leonard Ekman är internationellt mycket välkända. Betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv är särskilt Samuel Liljeblad,Nils Johan Scheutz, Fredrik Hård af Segerstad, Karl Johansson, Gustaf Haglund och Carl Lindman (i hjärtat, om än inte av födsel smålänning). När det gäller utforskningen av Småland är det dock värdet av mångas samlade insatser som måste betonas. I detta kapitel har vi berört 147 personer - många, men likväl bara ett strikt urval bland dem som samlat mycket och/eller skrivit viktiga bidrag. Vi känner namnen på något tusental. En mera omfattande lista finns i slutet av denna floras andra band."

Sjömän från Kalmar

Författare: Lasse Sandberg
Artikeln ingår i: Östra Småland 2000-03-22
Artikelserie om sjömanshistoria från Kalmar. Den 22/3 står bl a om de navigationsskolor som upprättades i mitten av 1800-talet och om deras historia. Artikelserien startade 1999-12-10. Lasse Sandberg står bakom samtliga artiklar. Så här står det beskrivet i den första artikeln: Lasse Sandberg, från Kalmar, har plöjt igenom otaliga skeppsdagsböcker och räkenskapsböcker, flera av dem mer än 100 år gamla. Nu skriver han själv om under vilka förutsättningar sjömännen levde. Mustiga berättelser med mycket värme och humor.

Posseväg norr om Kalmar - De visar vägen som natur- och kulturarv

Författare: Rolf Wilhelmsson
Artikeln ingår i: Östra Småland 2000-03-11
En s k Posseväg strax norr om Kalmar. Vid mitten av 1800-talet ägde storgodsägaren Carl Otto Posse gårdarna Stävlö, Björnö, Wesslö, Svartingstorp samt ytterligare en mängd gårdar i Åby socken. För att underlätta transporter lät han bygga alldeles raka och fina vägar längs ägorna. Här studerar Johan Grander, Vägverket, tillsammans med Christina Almqvist, Per Lindegård och Birgitta Eriksson från länsstyrelsen vägens sträckning. Artikeln finns att läsa på Östra Smålands hemsida: http://www.ostrasmaland.se/osm/visa.asp?textID=393508

Jan-Christer har en skatt från Torsås i sin databas

Författare: Leif Pettersson
Artikeln ingår i: Östra Småland 1999-10-30
Torsåssonen Jan-Christer Strahlert har nu uppgifter om cirka 6.300 familjer i sin databas och av dessa är 90 procent hänförbara till Torsås! Artikeln är kortfattad men tipsar om denna databas och visar även vägen till Jan-Christers hemsida (Jan-Christer finns med i Forskarkatalogen, och där finns länk till hemsidan).

Beach Boys farmors farmor kom från Målilla

Författare: Anna-Lena Karlsson
Artikeln ingår i: Östra Småland 1999-09-18
Kortfattad beskrivning av popgruppen Beach Boys genealogiska förhållande till torpet Lindås i Målilla, genom Christina Lovisa Adolfsdotter f 1830.

Annonser