Artiklar

Uppland

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

Rotfast i Uppland. Om Anders Walls härstamning

Författare: Ingrid Ridbäck, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Finansmannen Anders Walls ursprung finns i den uppländska myllan, bland bönder, soldater och en och annan riksdagsman. Här utreds en del av hans fädernesläkt.

Överfallet på Jerpset i Eidskog

Författare: Bernt Karlsson
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1995:1 sid. 5-7, 18.
Artikeln berättar om krigshändelser på gränsen mellan Värmland och Norge under kriget 1808-09. Natten till den 25 maj 1808 gjordes ett anfall på gården Jerpset av soldater från Upplands regemente. Artikeln är rik på namnuppgifter. Fortsättning på artikeln finns i VärmlandsAnor 1995:2 sid. 4-6. Det svenska anfallet på Jerpset blev ett stort fiasko, där officeren, löjtnant Ulfsparre och tre svenska soldater stupade. Norrmännen förlorade en man. De svenska soldaterna från Uppland kapitulerade och togs som krigsfångar till Akershus fästning. Ursprungligen publicerad i Släktforskare i Uppland 2/1993.

Strånge i Ströja och hans släkt

Författare: Gösta Thimon
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1969, sid. 242-261
Strånge i Ströja alias Strånge Månsson (ca 1485-1558) bodde i Ströja, Börje socken i Uppland och är känd för att han kände kung Gustav I. Här redovisas hans ursprung och ättlingar ända till 1700-talets slut.

Ätten Bölja från Uppland

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1971:2, sid. 319-337
Almquist beskriver släktförhållandena för en Sten Claesson, introducerad på Riddarhuset 1627 under namnet Bölja. Han hade varit ryttmästare vid Upplandsfanan, ståthållare på Jönköpings slott och sedan bosatt på sin sätesgård Täby i Vänge socken, Ulleråkers härad. En stamfader var Lars Nilsson d. ä, häradshövding i Vaksala härad 1410-24 och 1443.

Annonser