Artiklar

Landskap

BOTANISTER I SMÅLAND

Författare: Henry Sjöstrand, Bertil Ström och Thomas Karlsson
Artikeln ingår i: Smålands flora, band 2/red. M Edqvist o T Karlsson/sid. 115 - 145
Denna vetenskapshistoriska artikel är en fullständig genomgång av alla de insatser som bidragit till utforskningen av den småländska floran - från 1600-talet till modern tid. Den ingår som ett delkapitel i del 1 av praktverket SMÅLANDS FLORA (2007). Författarna är Henry Sjöstrand, Fil lic.,romanist och lokalhistorisk förf.,Bertil Ström,f.d. naturvårdsdirektör i Skaraborgs län samt Thomas Karlsson, Fil doktor och en av den svenska botanikens främsta företrädare i modern tid. I artikelns slut sammanfattas innehållet på följande sätt: "Ingen svensk provins har väl frambringat så många berömda botanister som Småland. Carl von Linné,Carl Peter Thunberg och Elias Fries är de mest ryktbara, men även Nils Johan Andersson, Sven Johan Enander och Erik Leonard Ekman är internationellt mycket välkända. Betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv är särskilt Samuel Liljeblad,Nils Johan Scheutz, Fredrik Hård af Segerstad, Karl Johansson, Gustaf Haglund och Carl Lindman (i hjärtat, om än inte av födsel smålänning). När det gäller utforskningen av Småland är det dock värdet av mångas samlade insatser som måste betonas. I detta kapitel har vi berört 147 personer - många, men likväl bara ett strikt urval bland dem som samlat mycket och/eller skrivit viktiga bidrag. Vi känner namnen på något tusental. En mera omfattande lista finns i slutet av denna floras andra band."

STENKILSBY FÖRR OCH NU

Författare: Henry Sjöstrand
Artikeln ingår i: ÖDESHÖGSBOR/ red. S Hasselqvist/ sid. 29 - 42
Artikeln är en allsidig beskrivning av byn Stenkilsby i Stora Åby socken i sydvästra Östergötland. I artikeln kan man läsa om bl.a. namnets ursprung, byns historia i stora drag,naturen och odlingshistorien,bebyggelsen och de olika skiftena, grenadjärerna på soldattorpet Sand, den talrika befolkningen vid laga skiftet på 1880-talet. Förhållandena och förändringarna i modern tid (d.v.s. 1900-talet)belyses också samt förpantningslägenheten Lybecks historia. Artikeln är illustrerad med ett flertal foton, både nytagna och äldre, de senare i synnerhet från den s.k. Kyrkvärdagården. Artikeln bygger på arkivhandlingar och intervjuer och finns numera som PDF-fil i Ödeshögs kommuns digitala hembygdsbok (Se Ödeshögs kn/Bibliotek).

Dödsstraff på Gotland genom tiderna

Författare: Kerstin Jonmyren
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum Nr 4-2000
4 sidor lång artikel om dödsstraff på Gotland.

Soldatnamnen i Våla härad

Författare: Mats Wahlberg
Artikeln ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskift 1981

John Ericssons mf ff fm och mf ff ff f?

Författare: Sven Hesslow
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 2000/1/12
Artikeln handlar om John Ericssons förfäder från Kroppa sn, och författaren föreslår att dennes anfader Johan Christophersson Horn ska komma från Hornkullen i Kroppa, och egentligen höra till släkten Graff, som är känd där sedan ca 1600, och som även skall ha givit upphov till brukspatronerna Grave.

Sjömän från Kalmar

Författare: Lasse Sandberg
Artikeln ingår i: Östra Småland 2000-03-22
Artikelserie om sjömanshistoria från Kalmar. Den 22/3 står bl a om de navigationsskolor som upprättades i mitten av 1800-talet och om deras historia. Artikelserien startade 1999-12-10. Lasse Sandberg står bakom samtliga artiklar. Så här står det beskrivet i den första artikeln: Lasse Sandberg, från Kalmar, har plöjt igenom otaliga skeppsdagsböcker och räkenskapsböcker, flera av dem mer än 100 år gamla. Nu skriver han själv om under vilka förutsättningar sjömännen levde. Mustiga berättelser med mycket värme och humor.

Annonser