Artiklar

Skåne

Två liv för en fläskpannkaka - om Lars Moderus från Röddinge

Författare: Gunnar Ståhl
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/2000, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Om ett dråp i Skåne 1816.

»En grufwelig gjerning». Ur Höks härads dombok 1782

Författare: Ingeborg Brunkhorst, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Än i dag lever den muntliga traditionen i skånska Veinge om ett mord för över 200 år sedan. En sjuk och fattig kvinna rånmördades av sin granne.

Gamla brev - ska vi slänga skräpet?

Författare: Inger Rudberg, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Lars P. Wåhlin var en flitig brevskrivare. Tack vare de bevarade breven kan vi än i dag skönja vardagens bekymmer och glädjeämnen i en skånsk prästfamilj för 200 år sedan.

Möllnaren och Bryggaren Åberg - en 1700-talsborgare i Skottenborg

Författare: Anders Åberg
Artikeln ingår i: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift 1985
Artikeln handlar om Möllnaren och Bryggaren Anders Åberg (1720?-1785) och hans närmaste släkt i Kristianstad. Artikeln är skriven bl.a. för att visa hur omfattande källmaterialet kring en vanlig hantverkare kan vara för en släktforskare som vill få en levande bild av förfädernas levnadsförhållanden. Artikeln omfattar 25 s. och finns som särtryck bl.a. på Lunds Landsarkiv, Kristiastads länsbibliotek samt på Genealogiska Föreningens arkiv i Sthlm. I Föreningen Gamla Christianstads Årsskrifter finns alltid personregister.

Vild strejk i Kristianstad 1761

Författare: Anders Åberg
Artikeln ingår i: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift 1983
Artikeln beskriver strejk bland lärgossar i Mäster Ola Christopherssons tunnbindarverkstad år 1761. Är ett tidigt exempel på solidaritetsstrejk. Följer strejkens arbetsrättsliga efterspel och är ett exempel på resultat från domboksforskning. 10 s.

Myteriet på »Printz Carl»

Författare: Anders Åberg
Artikeln ingår i: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift 1995
Artikeln beskriver ett skånskt handelsfartygs problem med kapare och sjörövare vid en medelhavsresa på 1750-talet, samt det myteri som genomfördes av sjömännen på fartyget. Beskrivning av myteriets arbetsrättsliga efterspel. Bygger på domboksforskning. I årsskriften finns fullständigt personregister.

Annonser