Artiklar

Västergötland

»...den sönder-ringda lilla Kyrko-Klåckan...»

Författare: Per Iko
Artikeln ingår i: Från Ransberg och Kyrkefalla 1999
Om hur det gick till när den lilla kyrkklockan i Ransberg ringdes sönder och byttes ut 1811.

Adliga ätten Dufva till Hof och Strand

Författare: Nils-Fredrik Beerståhl, Salaholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 91
Västergötland på 1500-talet. Hur förhåller det sig egentligen med adliga ätten Duva till Hov eller frälsesläkten Westgöthe? Den frågan besvaras i denna artikel.

Klipp ur Hjo dombok

Författare: Lars-Gunnar Sander
Artikeln ingår i: Nytt från Värmlands Släktforskarförening 1987:3 sid. 7
Artikeln handlar om Gulbrand Persson från Dalby i Värmland, som tillsammans med en tioårig son vid namn Jöns häktades i Hjo den 17 april 1766 och rannsakades för olovligt kringstrykande. Gulbrand fick berätta om sina vandringar, där han försörjt sig som hovslagare.

Västergötlands säterier år 1622 jämte deras innehavare

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1961, sid. 209-228
I denna artikel, kompletterande arbetena Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden, samt Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, förtecknas Västergötlands sätesgårdar enligt förteckningar gjorda på uppdrag av den kungliga kammaren år 1622. Alla säteriers innehavare noteras också.

Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1958, sid. 1-23
Artikeln bär underrubriken En släkttavla från Västergötland, författad 1759. Det är en handskrift i samlingen Genealogica i Riksarkivet. Den utgavs första gången 1885 i Svenska autografsällskapets tidskrift. Tore Byting var en väpnare, omnämnd 1416 samt 1437-39 bosatt på Stola i Strö socken i Kållands härad. Ättlingarna har främst varit bosatta i Västergötland.

En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544

Författare: Magnus Collmar
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1956, sid. 28-34
Här trycks en förteckning - Registrum paa clerckernes nampn wdi Schara stickt - ingående i Strödda historiska handlingar 22 på Riksarkivet. Den redovisar vilka som varit innehavarae av pastoraten i stiftet under denna tid.

Annonser