DNA för ögonen

Det är ingen tvekan om att DNA har revolutionerat släktforskningen på senare år, mycket tack vare min bloggarkollega Peter Sjölund som genom sina böcker och intresseväckande föredrag har tänt en eld i släktforskar-Sverige. Under årets släktforskardagar talade han till exempel om livet efter topsningen, ett föredrag som nu även finns att se på UR Play. Tyvärr tillhör jag själv den lilla skara släktforskare som ännu inte DNA-testat sig, men i min släktforskning har jag ändå haft DNA för ögonen – i bildlig och bokstavlig bemärkelse.

Jag har nämligen gröna ögon, något jag inte riktigt funderade över förrän jag började släktforska. Som barn konstaterade jag bara att min ögonfärg är samma som pappas, till skillnad från mamma, lillebror och lillasyster som alla har blå ögon. När jag blev äldre märkte jag att även mormor och morfar hade sistnämnda ögonfärg, men däremot hade både farmor och farfar gröna ögon. De där gröna ögonen var alltså ganska vanliga i min släkt, men i vuxen ålder har jag förstått att den gröna ögonfärgen egentligen är väldigt ovanlig – bara 1-2 % av världens befolkning har gröna ögon – och som släktforskare satte jag såklart in det i ett genealogiskt sammanhang. Varför fick just jag gröna ögon? Och varifrån kommer mina gröna ögon? Vi tar det från början.

Forskning visar att den äldsta människan hade bruna ögon, en dominans som bröts mellan 6 000 och 10 000 år sedan då kromosomernas OCA2-gen plötsligt muterades. Denna gen kodar det så kallade P-proteinet som är inblandat i tillverkningen av melanin, alltså pigmentet som ger oss ögon-, hår- och hudfärg. Mutationen ledde dock endast till att förmågan att producera bruna ögon delvis stängdes av, vilket var tursamt för människan. Om hela OCA2-genen hade blivit förstörd eller stängts av hade det nämligen lett till att människor fullständigt saknat melanin i hår, ögon eller hud – och därmed drabbats av albinism.

Att de bruna ögonens monopol bröts för just 6 000 och 10 000 år sedan är en slutsats man kan dra genom att blåögda personer från så skilda länder som Turkiet, Danmark och Jordanien visat sig ha en gemensam förfader som levde inom detta tidsspann – allt enligt ett forskningsteam i Köpenhamn. Även den gröna ögonfärgen hänger samman med OCA2-genen, men det har inte varit lika enkelt att spåra ursprunget. Man kan dock konstatera att gröna ögon fanns redan under bronsåldern i södra Sibirien, och numera är vanligast förekommande i norra, centrala och södra Europa – framförallt bland människor med germanskt eller keltiskt påbrå och i länderna Portugal, Italien, Spanien och Grekland – samt i västra Asien, företrädesvis bland israeliska Ashkenazi-judar.

b2ap3_thumbnail_imageedit_5_9322584845.jpgb2ap3_thumbnail_imageedit_5_9322584845.jpg
 Men hur kommer det sig då att vi människor har olika ögonfärg än idag? Under de senaste hundra åren har forskare kommit fram till att ögonfärgen till största delen följer Mendels genetiska lagar, de som skapades då munken Mendel korsade olika växter och blommor med skiftande färger – det handlar alltså om dominanta och recessiva anlag. Det är dock inte alltid så enkelt, vilket förklarar att jag nyss skrev att ögonfärgen följer Mendels genetiska lagar ”till största delen”. Nyare forskning har nämligen visat att ögonfärgen påverkas av fler än en gen, och att man visserligen kan utgå från den enkla tabellen ovan – men tidigare generationers ögonfärger har större påverkan än man först trott. Det finns till och med exempel på hur generationer av brunögda plötsligt givit upphov till barn med gröna eller blå ögon.

För att förklara detta måste man tränga djupare in i genetikens komplicerade värld. Alla kromosomer har nämligen så kallade alleler, och varje människa har fyra alleler som påverkar ögonfärgen. Kortfattat är den bruna allelen alltid dominant gentemot den gröna och blå allelen, medan den gröna allelen visserligen är dominant gentemot den blå men recessiv mot den bruna, vilket leder till en dominansordning mellan genparen. En person med en brun allel på kromosom 15 kommer att få bruna ögon om resten av allelerna är gröna eller blå, men om det finns en grön allel på kromosom 19 och resten av allelerna är blå kommer resultatet bli gröna ögon. Endast om samtliga alleler är blå kommer blå ögon uppstå. Denna modell förklarar dock bara ärftlighet av blå, bruna och gröna ögon, men varför det ibland uppstår grå eller melerade ögon är ännu okänt – ett tecken på att det finns fler, ännu oupptäckta gener som påverkar ögonfärgen.

b2ap3_thumbnail_022-Alfred-Lindh-i-uniform.jpgb2ap3_thumbnail_022-Alfred-Lindh-i-uniform.jpg

Min farmors morfar Alfred Lindh (1884-1952), den äldsta säkert belagda personen med gröna ögon i min antavla.

Så hur var det då med mina gröna ögon? Genom att applicera tabellen på min egen släkt och dra några enkla slutsatser med facit i hand ser jag snabbt att min mammas blå ögon och pappas gröna leder till att jag och mina syskon hade 50 % chans att antingen få blå eller gröna, vilket innebär att jag alltså lika gärna kunnat ärva mammas blå istället för pappas gröna ögon. Att pappa i sin tur fick gröna ögon är dock enklare att förstå, eftersom hans båda föräldrars gröna ögon leder till 75 % sannolikhet för samma ögonfärg. På farfars sida är det lite oklart, men åtminstone farmors gröna ögon går sedan att spåra till hennes morfar Alfred, född 1884. Därefter är det lite osäkert, men inte osannolikt att båda Alfreds föräldrar födda på 1850-talet hade gröna ögon. Detta skulle förklara varför Alfreds dotter Anna-Gretas gröna ögon dominerade och ledde till att tre av hennes fyra barn fick gröna, trots att gammelmorfar Evan hade blå ögon – vilket ju alltså borde lett till 50 % sannolikhet för blå. Nej, det är inte helt lätt att förutspå ögonfärgen trots tabellen ovan, men så är det ju med genetiken. Den kan vara lika överraskande som förutsägbar, men oavsett vilka alleler som påverkat eller vilket anlag som varit recessivt så ärver man alltid sin ögonfärg från förfäderna – kanske hela vägen från en bronsåldersfamilj i södra Sibirien?

 

Referenser och lästips:

Ögonfärg hos människan

Blue-eyed humans have a single, common ancestor

Analyzing eye color genetics chart and what you need to know

Eye color green

×
Håll dig informerad

När du prenumererar på Rötterbloggen kommer vi att skicka dig ett e-post när ett nytt blogg-inlägg kommit så att du inte missar något.

Bra gjort, Vinberg!
Unga män - äntligen!

Relaterade inlägg

 

Kommentarer 2

Barbro Stålheim den lördag, 15 oktober 2016 20:52

Intressant! Något oförutsett är det, en av mina döttrar har ett öga som är till hälften brunt och hälften grönt med tydlig skiljelinje. Det andra ögat är helt grönt. Ska tilläggas att jag själv har gröna ögon och en mormor som var brunögd. Så det är nog mormor som speglar sig i min dotters ögonfärg.Blodgrupper är ju lika spännande i hur de ärvs. Min andra dotter har en blodgrupp som bara ca 2 % av befolkningen har, dessutom RH negativ. Ingen annan har, så vitt vi vet, den blodgruppen i den närmaste släkten. Och det är klart att vi undrar varifrån detta kommer, precis som med ögonfärgen.

Intressant! Något oförutsett är det, en av mina döttrar har ett öga som är till hälften brunt och hälften grönt med tydlig skiljelinje. Det andra ögat är helt grönt. Ska tilläggas att jag själv har gröna ögon och en mormor som var brunögd. Så det är nog mormor som speglar sig i min dotters ögonfärg.Blodgrupper är ju lika spännande i hur de ärvs. Min andra dotter har en blodgrupp som bara ca 2 % av befolkningen har, dessutom RH negativ. Ingen annan har, så vitt vi vet, den blodgruppen i den närmaste släkten. Och det är klart att vi undrar varifrån detta kommer, precis som med ögonfärgen.
Markus Gunshaga den söndag, 16 oktober 2016 15:51

Tack för din intressanta kommentar, Barbro! Detta med olikfärgade ögon är väldigt intressant, och jag pratade själv i förrgår med min mamma om varför hennes annars blå ögon har ett brunt parti. Vi kom fram till att det antagligen är att arv efter hennes brunögda mormor, precis som fallet tycks vara med din dotters öga, och det är lite rörande att förfädernas ögonfärg tycks manifestera sig på det viset i senare generationers ögon. Den ovanliga blodgruppen är däremot svårare att förklara, men man tycker ju att den borde finnas hos någon tidigare generation. Undra om det forskats kring blodgruppers genetik lika ingående som ögonfärgerna?

Tack för din intressanta kommentar, Barbro! :) Detta med olikfärgade ögon är väldigt intressant, och jag pratade själv i förrgår med min mamma om varför hennes annars blå ögon har ett brunt parti. Vi kom fram till att det antagligen är att arv efter hennes brunögda mormor, precis som fallet tycks vara med din dotters öga, och det är lite rörande att förfädernas ögonfärg tycks manifestera sig på det viset i senare generationers ögon. :) Den ovanliga blodgruppen är däremot svårare att förklara, men man tycker ju att den borde finnas hos någon tidigare generation. Undra om det forskats kring blodgruppers genetik lika ingående som ögonfärgerna? :)
Redan registrerad? Logga in här
Gäst
22 februari 2024

Captcha bild