Rötterbloggen
Rötterbloggen

Baby på väg?

Hur skötsamma var egentligen mina anor? Inspirerad av Ann-Sofie Ohlanders Att vänta barn på bröllopsdagen (en studie i Kärlek, död & frihet, 1986) om föräktenskapliga förbindelser och giftermålsmönster i bland annat Julita på 1800-talet, gick jag igenom generation 7 i min egen antavla, alltså Södermanland under sent 1700-tal. För att undersöka eventuella regionala skillnader jämförde jag resultatet med två vänners anor, den ena med rötter i Skåne och den andra med rötter i Medelpad och Jämtland. Urvalet blev något skevt då jag hoppade lite i antavlorna för att få en så likartad tidsperiod som möjligt. I Södermanland undersökte jag 54 par och två ogifta mödrar, i Skåne 24 par och Medelpad/Jämtland 21 par samt en utomäktenskaplig födelse.

b2ap3_thumbnail_Camilla-1973ca.jpgb2ap3_thumbnail_Camilla-1973ca.jpg

Baby på väg! Dvs en yngre version av bloggaren, gående på en väg

Först undersökte jag vigselåldern för de inblandade. I Södermanland var brudgummarna i genomsnitt 29,5 år med ett åldersspann från 18 till 48 år. Även i Skåne var den genomsnittlige brudgummen 29,5 år: den yngste var 20 och den äldste 43. I Medelpad/Jämtland var brudgummarnas medelålder 27,5 år, och de varierade i ålder från 21 till 40. I samtliga grupper vara alltså brudgummarnas snittålder strax under 30. Hur gamla var då brudarna? I Södermanland var de mellan 17 och 42 år gamla med en genomsnittsålder på 24,8 år. Brudarna i Medelpad/Jämtland var i genomsnitt 24,9 år. Den äldsta var 30 och den yngsta 20 år. I Skåne var den genomsnittsliga bruden 22,8 år. Den äldsta var 32 och den yngsta 19. Även här är vigselåldern ungefär densamma i de olika landsändarna.

Nästa fråga som infann sig var hur många av de inblandade parterna som varit gifta tidigare. Här skilde sig landsändarna åt. I Medelpad/Jämtland hade 4,7 % av männen varit gifta tidigare, i Skåne 16,7 % och i Södermanland hela 24 %. Även för kvinnorna var skillnaderna stora. Ingen av kvinnorna från Medelpad/Jämtland var änka vid vigseln, i Skåne endast en kvinna (4 %) och i Södermanland 13 %. Ett par kuriositeter är att den skånska änkans första äktenskap varade i mindre än en månad samt att den äldste sörmländske brudgummen som ju var 48 år gammal, gifte sig med den yngsta bruden som bara var 17. Föga överraskande var han änkling och tre av hans sju barn i första giftet var äldre än sin nya styvmor.

b2ap3_thumbnail_Ebba--Margaretha1b.jpgb2ap3_thumbnail_Ebba--Margaretha1b.jpg

Farmor Ebba (1917- 1995) med Margaretha (1938- 1940).

Huvudfrågan var dock hur snabbt första barnet kom efter vigseln. I Södermanland var tre par (5,5 %) redan föräldrar: ett par gifte sig när kvinnan kyrktogs sex veckor efter förlossningen medan ett par hade en 2-åring hemma och det tredje paret blivit föräldrar hela 3 år innan vigseln. Dröjsmålet där berodde på att de kunde gifta sig först efter att kvinnans förste make hade avlidit. De erkände i samband med vigseln att de begått enfalt hor. I Södermanland föddes 10 barn, 18,5 %, mellan 2 och 6 månader efter vigseln. I Skåne föddes 10 % inom 7 månader efter vigseln medan man uppenbarligen var mer sedesam i Medelpad/Jämtland där inga barn föddes innan 9 månader förlupit men hela 85,7 % av bröllopsparen fick tillskott till familjen ett år efter vigseln. I Skåne välkomnade 75 % av de nygifta sitt första barn ett år efter bröllopet och i Södermanland 57,4 %.

Även om underlaget är tunt framträder ändå vissa regionala skillnader. I Södermanland var det inte ovanligt med brudar som var gravida eller redan hade fött barn. Detta var betydligt ovanligare i Skåne och förekom inte alls i de familjer jag undersökt i Medelpad/Jämtland. Föga överraskande fick merparten av familjerna barn inom ett år efter vigseln. Det förekom dock att storken tog längre tid på sig: två av de sörmländska paren fick vänta i fyra år på tillökning. Sedan kom barnen i jämn takt så några direkta fertilitetsproblem verkar de inte ha haft. Men vill man undersöka fertilitetsproblem ska man förstås inte utgå från en antavla för alla par där har ju fått minst ett barn... 

Förfäder som skiljer sig
Pernilla och jag ...

Relaterade inlägg

 

Kommentarer 1

Martin Nordling den lördag, 29 november 2014 09:43

Det är lite vanskligt att dra slutsatser om man bara går på anor eftersom folk tenderar att gifta sig med sina likar (ekonomiskt eller personlighetsmässigt). Detta gör att materialet kanske inte är representativt för området som helhet. Min farfars anor kommer ifrån gränstrakterna mellan Dalsland och Värmland. Hans fars sida finns i norra Dalsland och södra Värmland och där har makarna oftast ungefär jämbördig ålder. Hans mors sida däremot finns i södra Värmland och hennes föräldrar har en åldersskillnad på 20 år, bland anorna så förekommer det flera fall av ganska stora åldersskillnader, som mest 33 år, vidare en man som var gift två gånger där åldersskillnaden mellan fruarna var omkring 57 år -- som mellan min mormor och min lillasyster.Frågan om otidigt sängalag kan också följa sådana trender.MartinP.S. Jag kan nämna att när min farfars morfar vid 50 års ålder ingick (sitt första och enda) äktenskap, så var bruden redan gravid. När min farfars farfar ingick sitt första äktenskap så föddes sonen först ett år senare, medan en son föddes lite väl nära när han gifte om sig.

Det är lite vanskligt att dra slutsatser om man bara går på anor eftersom folk tenderar att gifta sig med sina likar (ekonomiskt eller personlighetsmässigt). Detta gör att materialet kanske inte är representativt för området som helhet. Min farfars anor kommer ifrån gränstrakterna mellan Dalsland och Värmland. Hans fars sida finns i norra Dalsland och södra Värmland och där har makarna oftast ungefär jämbördig ålder. Hans mors sida däremot finns i södra Värmland och hennes föräldrar har en åldersskillnad på 20 år, bland anorna så förekommer det flera fall av ganska stora åldersskillnader, som mest 33 år, vidare en man som var gift två gånger där åldersskillnaden mellan fruarna var omkring 57 år -- som mellan min mormor och min lillasyster.Frågan om otidigt sängalag kan också följa sådana trender.MartinP.S. Jag kan nämna att när min farfars morfar vid 50 års ålder ingick (sitt första och enda) äktenskap, så var bruden redan gravid. När min farfars farfar ingick sitt första äktenskap så föddes sonen först ett år senare, medan en son föddes lite väl nära när han gifte om sig.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
15 december 2019
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Eva Johansson
264 inlägg
Ted Rosvall
247 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
90 inlägg
Helena Nordbäck
88 inlägg
Anton Rosendahl
31 inlägg
Gästbloggare
28 inlägg

Annonser