Rötterbloggen
Rötterbloggen

Varifrån kom Anders Svensson?

I sommar har jag brottats med ett släktforskningsproblem som jag inte får någon rätsida på. Det är min anfader Anders Svensson som bodde i Hunnestad socken öster om Varberg och dog där 1782. Hans son Sven är min ana.

hfl HunnestadA1

Anders Svensson och hustrun Petronella Larsdotter finns med hemma hos sonen på Hunnestad nr 6 i Hunnestads sockens äldsta husförhörslängd från 1777-1810 (se bilden ovan, från Arkiv Digital). Där står det att Anders var född 1708. Jag har inte hittat någon Anders Svensson född 1708 i Hunnestad, varken på Börje Hindriksgård, som Hunnestad nr 6 också kallas, eller på någon annan gård i Hunnestad by.

Tidigare i livet, när de var unga och nygifta och barnen började komma, bodde Anders Svensson och Petronella Larsdotter på en annan gård i kyrkbyn, granngården Hunnestad nr 5, som också kallas Bengt Andersgård (se bilden nedan, från Arkiv Digital).

Hunnestad c1

Att de halländska gårdarna har namn efter personer ska bero på att de vid första mantalsskrivningen efter att Sverige tagit över Halland från Danmark 1645 fick namn efter sina dåvarande brukare.

Jag har inga ledtrådar till varifrån Anders Svensson kom. När han gifte sig 1736 kom Anders från Hunnestad, det är allt vi får veta.

Hunnestads äldsta kyrkbok är CI:1 och den har uppgifter ända från 1615, på dansktiden. Den är förd topografiskt, alltså gårdsvis. Så födslar, vigslar och dödsfall redovisas gård för gård. Det gör det ju enkelt när man letar efter någon på en viss gård, vilket jag gjort. Jag har letat efter Anders Svenssons födelse på både Hunnestad nr 5 och nr 6. Det var han som kom från Hunnestad, Petronella var född i Sibbarp 1714.

På Bengt Andersgård föddes ingen Anders Svensson under ett rimligt tidsspann. På Börje Hindriksgård föddes en Anders Svensson 1709 och som dog 1711. 1712 föddes hans lillebror som fick samma namn. Föräldrarna hette Sven Björnsson och Karin Mårtensdotter. Det här hittade jag för några år sedan och drog slutsatsen att detta troligen var min anfader Anders Svensson, som senare uppges vara född 1708. Att prästerna någon gång tar fel på åren har vi nog sett lite här och där i kyrkböckerna, även om fyra år fel känns i mesta laget. Men jag har stött på fler sådana exempel, när det funnits ett äldre syskon som dött och att prästen förväxlat dessa. I det här fallet har t ex hustrun Petronellas födelseår skrivits 1716 i stället för det korrekta 1714 i den äldsta husförhörslängden.

Men det här är ju en osäker slutsats.

Anders Svensson är anfader till min morfars far och han hade en syster som hette Albertina och som emigrerade till Amerika 1872. Det gjorde hon för att hon blivit mormon och hennes barnbarnsbarn idag är fortfarande mormoner. Därmed är de också flitiga släktforskare. Säkert känner du till mormonernas stora arkivsamlingar med digitaliserade kyrkböcker och andra handlingar från länder runt om i världen.

Albertinas barnbarnsbarn och jag har på senare tid diskuterat vår gemensamma släktforskning. Hon forskar en hel del själv men har också tagit hjälp av en släktforskare inom mormonkyrkan i USA. Denne har hittat en annan Anders Svensson än den jag hittat. Det är Anders Svensson född 1708 på Gunne Tygessons gård i Ljungstorp i grannsocknen Gödestad. Hans föräldrar bodde kvar i Gödestad till sin död så familjen hade inte flyttat till Hunnestad men det kan ju Anders ha gjort och varit dräng på en gård där.

Problemet är att jag hittar ingen tydlig koppling mellan denne Anders Svensson och den som är min förfader. Vad är det jag inte ser? Vad är det jag missar?

Bland de dopvittnen som finns vid Anders och Petronellas barns dop finns några namn som kanske kan kopplas till familjen i Gödestad, men det känns ändå osäkert. En fadder vid ett av barnens dop hette Gunne Svensson och Anders i Gödestad hade en bror med det namnet. Det är den ende av dopvittnena som skulle kunna vara syskon till Anders Svensson. Faddrarna är inte inskrivna vid alla barnens dop, så det är inga fullständiga uppgifter. Något som kan peka åt det här hållet är också att Anders i Gödestads mor hette Anna Eriksdotter och vid barndopen var det en Bengta Eriksdotter och en Karin Eriksdotter som var faddrar, som alltså skulle kunna vara mostrar till Anders Svensson.

Det är svårt när det inte finns flyttlängder så att man ser hur folk flyttade. Anders Svensson är ju ett vanligt namn och det går ju inte att bara ta för givet att för att han föddes 1708 så är han den rätte. Mantalslängder har inge gett någon ledning och bouppteckningar från den tiden har jag inte hittat.

Diskussionen med min släkting i Amerika går varm och just nu väntar jag på ännu ett svar från henne. Vi hjälps åt, vilket är väldigt givande.

Källhänvisningar (Arkiv Digital):
Hunnestad (N) CI:1 (1615-1754) Bild 520 (AID: v92666a.b520, NAD: SE/LLA/13161)
Hunnestad (N) AI:1 (1777-1810) Bild 12 / sid 15 (AID: v92656.b12.s15, NAD: SE/LLA/13161)
Hunnestad (N) CI:3 (1755-1805) Bild 1320 / sid 253 (AID: v92668a.b1320.s253, NAD: SE/LLA/13161)
Gödestad (N) CI:1 (1688-1805) Bild 260 (AID: v92407a.b260, NAD: SE/LLA/13134)

Tillägg 24 augusti 2021:
Efter flera tips från släktforskare, bl a i halländska släktforskargrupper, så är jag ganska säker på att det är Anders Svensson från Gödestad som är den rätte. Han är vittne vid minst två av Gunne Svenssons barns dop och det tyder ju på släktskap. Ibland missar man det uppenbara. Nu ska jag undersöka den här familjen lite till och se vad kyrkböckerna har att berätta. Tack till alla som gett råd och tips!

Anders "Skomakar-Ant" Hedlund
Nål i höstack
 

Kommentarer 6

Claes-Göran Magnusson den lördag, 21 augusti 2021 19:14

Domböcker kan ge ledtrådar/svar, men problemet är att de ofta saknar register eller ens är digitaliserade. Har man tur finns domboksutdrag som för Dalsland.

Domböcker kan ge ledtrådar/svar, men problemet är att de ofta saknar register eller ens är digitaliserade. Har man tur finns domboksutdrag som för Dalsland.
Eva Johansson den lördag, 21 augusti 2021 19:42

Claes-Göran: Ja, domböcker har jag tänkt på men inte läst. Problemet är ju att jag inte vet vilken volym jag ska leta i, jag har inget att gå på. Arkiv Digital har flera volymer från Himle häradsrätt 1736-1741 så där kan ju finnas något. Anders Svensson gifte sig 1736. Kanske finns det register någonstans? Jag vet att domböcker kan ge väldigt mycket, problemet är i mina ögon att det är så svårgenomträngligt. Eller finns det knep för att hitta information i domböckerna?

Claes-Göran: Ja, domböcker har jag tänkt på men inte läst. Problemet är ju att jag inte vet vilken volym jag ska leta i, jag har inget att gå på. Arkiv Digital har flera volymer från Himle häradsrätt 1736-1741 så där kan ju finnas något. Anders Svensson gifte sig 1736. Kanske finns det register någonstans? Jag vet att domböcker kan ge väldigt mycket, problemet är i mina ögon att det är så svårgenomträngligt. Eller finns det knep för att hitta information i domböckerna?
Claes-Göran Magnusson den lördag, 21 augusti 2021 20:14

Jag har tyvärr inga tips om genvägar in i domböckerna utöver det jag nämnt. Har noterat att arvskiften kan ge upphov till dispyter.

Har du följt din huvudperson framåt i tiden så långt det går? Ibland dyker syskon upp. Finns bouppteckning? Där kan släktingar nämnas med lite tur.

Jag har tyvärr inga tips om genvägar in i domböckerna utöver det jag nämnt. Har noterat att arvskiften kan ge upphov till dispyter. Har du följt din huvudperson framåt i tiden så långt det går? Ibland dyker syskon upp. Finns bouppteckning? Där kan släktingar nämnas med lite tur.
Eva Johansson den lördag, 21 augusti 2021 20:16

Tack för ditt engagemang! Ja, jag har letat överallt i kyrkböcker och sökt efter bouppteckning, men inte hittat någon. Jag ska ta nya tag med detta framöver, så får vi se hur det går.

Tack för ditt engagemang! Ja, jag har letat överallt i kyrkböcker och sökt efter bouppteckning, men inte hittat någon. Jag ska ta nya tag med detta framöver, så får vi se hur det går.
Lennart Altin den tisdag, 24 augusti 2021 11:04

Ingången till att läsa Domböcker är att först läsa kyrkböckerna för de anor i socknarna som ingår i det Häradet. Att läsa domböcker för enbart en familj i taget är en dålig ide. Domböckerna får läsas fler gånger ändå. Sedan läsa Jordeboken för att se Hemmanens ägandeform och viktigast är skattehemman. Därifrån läsa Småprotokollen (AD har renovationerna från 1701 och en tid framåt). Från 1750-talet ingår Förmyndarprotokollen (i alla fall Svea hovrätts), vilka är en viktig källa i forskningen. Förmyndare är satta till alla i släkten emellan, så viktiga förmyndare kan hittas till syskonen och släktingar till dem man annars forskar på. De kan även komma längre ifrån geografiskt än vad faddrarna göra. Därefter kommer den vanliga Domboksläsningen år efter år.

Ingången till att läsa Domböcker är att först läsa kyrkböckerna för de anor i socknarna som ingår i det Häradet. Att läsa domböcker för enbart en familj i taget är en dålig ide. Domböckerna får läsas fler gånger ändå. Sedan läsa Jordeboken för att se Hemmanens ägandeform och viktigast är skattehemman. Därifrån läsa Småprotokollen (AD har renovationerna från 1701 och en tid framåt). Från 1750-talet ingår Förmyndarprotokollen (i alla fall Svea hovrätts), vilka är en viktig källa i forskningen. Förmyndare är satta till alla i släkten emellan, så viktiga förmyndare kan hittas till syskonen och släktingar till dem man annars forskar på. De kan även komma längre ifrån geografiskt än vad faddrarna göra. Därefter kommer den vanliga Domboksläsningen år efter år.
Eva Johansson den tisdag, 24 augusti 2021 12:55

Lennart: Det låter klokt och det är ungefär så jag tänker, att det känns lite för planlöst att ge mig in och leta efter en enda familj som jag inte ens vet när eller om den förekommer i domböckerna. Jag vet att domböckerna kan ge väldigt mycket men att de också kräver ett omfattande studium. Själv har jag ganska få släktgrenar i socknarna i Himle härad. Hade det varit i Faurås härad, där jag har mycket släkt, då hade det varit mer motiverat att lägga tiden på detta. Men jag är helt på det klara med att jag får leva med en viss osäkerhet.

Lennart: Det låter klokt och det är ungefär så jag tänker, att det känns lite för planlöst att ge mig in och leta efter en enda familj som jag inte ens vet när eller om den förekommer i domböckerna. Jag vet att domböckerna kan ge väldigt mycket men att de också kräver ett omfattande studium. Själv har jag ganska få släktgrenar i socknarna i Himle härad. Hade det varit i Faurås härad, där jag har mycket släkt, då hade det varit mer motiverat att lägga tiden på detta. Men jag är helt på det klara med att jag får leva med en viss osäkerhet.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
16 januari 2022
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.rotter.se/