Kontrollen över befolkningen

Vi som släktforskar är glada för att det finns husförhörslängder och andra kyrkböcker i Sverige. Kanske unikt, jag misstänker att få andra länder har sådan koll på sin historiska befolkning. Kyrkböckerna kom till för att kontrollera befolkningen.

Kungen ville veta hur många unga män det fanns som kunde tas ut som soldater i krigen på 1600-talet. Ingen skulle komma undan, så prästerna fick åläggande om att föra bok över sockenborna. Alla skulle skrivas in i böckerna.
På husförhören skulle prästen avgöra hur kloka och användbara folk var. Den som kunde läsa innantill och kunde sin katekes, den var nog ett bra soldatämne. Och kunde ynglingen inte skriva så fick han lära sig det i armén.

Dessutom var ju bokföringen av befolkningen en kontroll av vilka som kunde betala skatt. Skattelängder finns bevarade redan från lång tid tillbaka. Här bokfördes de som var skattskyldiga.

Den här kontrollen utvecklades, så snart skulle prästerna också hålla koll på hur sockenborna flyttade. Den som ville flytta var tvungen att be prästen om ett flyttbetyg där det stod skrivet vem man var, om man var ledig för äktenskap och om man var skötsam eller inte. Hade du inget flyttbetyg med dig till nästa sockenpräst kunde du förvägras att flytta in.

Visst låter det hårt. Men det var den bistra verkligheten. Våra förfäder och förmödrar levde i ett verkligt kontrollsamhälle. Många drog omkring utan flyttbetyg och en del rymde till Amerika när den tiden kom. Då blev de skrivna "på socknen" eller i obefintlighetsboken tills prästen fick besked om en ny bostadsort.

obefintliga

De obefintaliga i Flisby socken vid förra sekelskiftet. Bildkälla: Arkiv Digital.

Idag har vi ett annat, digitalt, kontrollsamhälle.

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Helmer och Anna Holmqvist
Att resa i tiden
 

Kommentarer 3

Guest
Guest - Hans-Peter Stülten den måndag, 20 juni 2022 10:31

I Danmark finns skam också kyrkböcker, i stort lika långt tillbaka som i Sverige, men husförhör finns inte. Flyttningen slutade prästen hålla koll på i första halva av 1800 talet. Sedan blev det en civil angelägenhet. Så visst saknar jag husförhörslängder när jag forskar i Danmark, lite mera pyssel att följa en familj. Däremot kan jag se födelse, vigsel och död i kyrkböckerna on line längre fram än här. Så det är lite som gungar och karusell.?

I Danmark finns skam också kyrkböcker, i stort lika långt tillbaka som i Sverige, men husförhör finns inte. Flyttningen slutade prästen hålla koll på i första halva av 1800 talet. Sedan blev det en civil angelägenhet. Så visst saknar jag husförhörslängder när jag forskar i Danmark, lite mera pyssel att följa en familj. Däremot kan jag se födelse, vigsel och död i kyrkböckerna on line längre fram än här. Så det är lite som gungar och karusell.?
Eva Johansson den måndag, 20 juni 2022 12:49

Hans-Peter: Ja, så är det, det skiljer mellan de nordiska länderna vad som finns inskrivet i kyrkböckerna. Norge har väl liknande som Danmark, tror jag. I Finland finns husförhörslängder men jag vet inte hur långt fram. Där är sekretessen betydligt längre än i Sverige och övriga nordiska länder, så vill man söka på finländska medborgare som utvandrat till Sverige under 1900-talet behöver man veta någon generation till för att kunna gå vidare i finska kyrkböcker.

Hans-Peter: Ja, så är det, det skiljer mellan de nordiska länderna vad som finns inskrivet i kyrkböckerna. Norge har väl liknande som Danmark, tror jag. I Finland finns husförhörslängder men jag vet inte hur långt fram. Där är sekretessen betydligt längre än i Sverige och övriga nordiska länder, så vill man söka på finländska medborgare som utvandrat till Sverige under 1900-talet behöver man veta någon generation till för att kunna gå vidare i finska kyrkböcker.
Guest
Guest - Hans-Peter Stülten den måndag, 20 juni 2022 15:57

Eva: Ja jag skulle tro det är liknande i Norge som i Danmark, de var ju i union eller än tätare förbundna med Danmark fram till 1814 när Sverige "fick" det som kompensation för Finland. Så det är väl logisk att gissa på ett liknande system, precis som det var i Finland.

Eva: Ja jag skulle tro det är liknande i Norge som i Danmark, de var ju i union eller än tätare förbundna med Danmark fram till 1814 när Sverige "fick" det som kompensation för Finland. Så det är väl logisk att gissa på ett liknande system, precis som det var i Finland.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
1 juli 2022

Captcha bild