Rötterbloggen
Rötterbloggen

De judiska invandrarnas historia förklaras

I Stockholm finns två gamla judiska kyrkogårdar. Den ena heter Aronsberg, den andra heter Kronoberg. Båda ligger på Kungsholmen. I vinter har en bok publicerats som berättar om dessa. Men här finns väldigt mycket mer att läsa för den som har judisk härstamning. Vi får veta vilka som är begravda på de här två kyrkogårdarna och om de judiska familjer där medlemmar begravts här under de hundra år som gravplatserna använts.

Boken heter "Gravstenar berättar – Judiskt liv i Stockholm 1775–1875" och är utgiven av Stockholms Stadsmuseum. Den är en antologi med flera olika författare som var och en berättar sin del av den judiska bosättningens historia i Stockholm. Den börjar med ett avsnitt om bakgrunden till utformningen av judiska kyrkogårdar och om tillkomsten av just dessa gravplatser.

Aaron Isaac föddes i Brandenburg 1730 och kom till Stockholm i juni 1774. Han var den förste jude som tilläts bo i Sverige utan att tvingas avsäga sig sin tro. Senare samma år anlände hans bror Marcus Isaac. Aaron var sigillgravör, ett bristyrke i det dåtida Sverige. När han väl fått sitt bosättningstillstånd behövdes en judisk kyrkogård utses, så att den fanns redo när första dödsfallet i familjen skulle inträffa. Det blev en då avlägset belägen plats på Kungsholmen.

Aronsberg anlades 1776 och första begravningen skedde 1782. En schism inom den lilla judiska församlingen i Stockholm ledde till att gravplatsen Kronoberg kom till 1787. Gravstenarna har långa inskriptioner på hebreiska men dessa har övesatts i en skrift utgiven 1927. Den finns som pdf-fil här. Många av de senare gravstenarna har inte bara den dödes namn utan även dennes fars namn.

För släktforskare är boken intressant för den förklarar en hel del för den som upptäcker sig ha judisk släkt. Många judiska familjer övergick till den svenska kyrkan efter några generationer och på vägen kan kunskapen om det judiska ursprunget ha försvunnit. Då ger boken god vägledning för ökad förståelse. Dessutom berättas här om flera av de första judiska familjerna i Sverige. Släkterna Lamm, Levin, Meyer, Benedicks, Bonnier, Leja och Hirsch är några.

boken XX
Boken om de judiska invandrarna. Här berättar bland andra om Abraham Josephson (1770–1825) och hans hustru Blomma Magnus (1769-1839). Abraham arbetade som hovmästare och ansvarade för mathållningen på officersskolan på Karlberg. Blomma fick efter makens död ta över verksamheten. Båda är begravda på Aronsberg.

En kortare version av den här texten är publicerad i tidningen Släkthistoriskt Forum nr 1 2019.

Brålanda - världens centrum?
Systrarna Stenbäck från Djupvik
 

Kommentarer 2

Lars Åhnström den lördag, 02 mars 2019 18:08

En annan intressant men betydligt äldre bok, som dock inte handlar om judisk bakgrund,
men likväl om släkt är Ivar Lo Johanssons Pubertet ISBN 91-7642-059-0.
Redan på första raden kan man läsa om att han fått en släkttavla. Sedan fortsätter det med hela
släkten och övriga samhället från mitten av 1900-talet och bakåt.

En annan intressant men betydligt äldre bok, som dock [b]inte[/b] handlar om judisk bakgrund, men likväl om släkt är Ivar Lo Johanssons Pubertet ISBN 91-7642-059-0. Redan på första raden kan man läsa om att han fått en släkttavla. Sedan fortsätter det med hela släkten och övriga samhället från mitten av 1900-talet och bakåt.
Eva Johansson den lördag, 02 mars 2019 21:04

Lars: Ja, även om den ska vara en roman så är den väl självbiografisk. Det finns många mer eller mindre självbiografiska och mycket intressanta böcker om släkter och familjer. Den boken jag bloggar om idag är en faktabok och handlar både om dessa båda judiska kyrkogårdar och om några av de judiska släkterna i den tidens Stockholm.

Lars: Ja, även om den ska vara en roman så är den väl självbiografisk. Det finns många mer eller mindre självbiografiska och mycket intressanta böcker om släkter och familjer. Den boken jag bloggar om idag är en faktabok och handlar både om dessa båda judiska kyrkogårdar och om några av de judiska släkterna i den tidens Stockholm.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
13 november 2019
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Eva Johansson
259 inlägg
Ted Rosvall
247 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
88 inlägg
Helena Nordbäck
84 inlägg
Gästbloggare
28 inlägg
Anton Rosendahl
27 inlägg

Annonser