Artiklar

Historia

Nämndemännen - bönder och lagskipare

Författare: Peter Olausson
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1982, sid. 1-6, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Artikeln handlar om vad en nämndeman sysslade med, vilka arbetsuppgifter samt vilken ekonomi och status som hörde samman med detta ämbete.

Två liv för en fläskpannkaka - om Lars Moderus från Röddinge

Författare: Gunnar Ståhl
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/2000, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Om ett dråp i Skåne 1816.

Fångförteckningarna i Justitiekanslersämbetes arkiv. En förbisedd serie i Riksarkivet

Författare: Hans Gillingstam
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1984, sid. 13-14, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Listor över fångar vid landets fängelser skickades varje månad under åren 1750 till 1906 in till justiekanslern. Nu förvaras listorna, som är en viktig personhistorisk källa, i Riksarkivet.

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

När döden slog till i Göinge

Författare: Mats Pettersson
Artikeln ingår i: Västra Göinge Hembygdsförenings Skriftserie
Artikeln beskriver spanska sjukans framfart under andra halvåret 1918. Med början i augusti månad avrapporterar tidningen Norra Skåne dagligen sjukdomens härjningar och i början av oktober utfärdade länsstryrelsen i Kristianstads län förbud för teater- och biografföreställningar, offentliga föredrag, andaktsövningar och andra möten, den allmänna gudstjänsten dock undantagen. Under december månad 1918 dog sammanlagt 12 personer i Verums socken där den sammanlagda befolkningen var ca 1300 personer.

Dödsstraff på Gotland genom tiderna

Författare: Kerstin Jonmyren
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum Nr 4-2000
4 sidor lång artikel om dödsstraff på Gotland.