Artiklar

Historia

Soldatnamnen i Våla härad

Författare: Mats Wahlberg
Artikeln ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskift 1981

Sjömän från Kalmar

Författare: Lasse Sandberg
Artikeln ingår i: Östra Småland 2000-03-22
Artikelserie om sjömanshistoria från Kalmar. Den 22/3 står bl a om de navigationsskolor som upprättades i mitten av 1800-talet och om deras historia. Artikelserien startade 1999-12-10. Lasse Sandberg står bakom samtliga artiklar. Så här står det beskrivet i den första artikeln: Lasse Sandberg, från Kalmar, har plöjt igenom otaliga skeppsdagsböcker och räkenskapsböcker, flera av dem mer än 100 år gamla. Nu skriver han själv om under vilka förutsättningar sjömännen levde. Mustiga berättelser med mycket värme och humor.

När ryssarna rövade barn på Åland

Författare: Håkan Skogsjö
Artikeln ingår i: Nya Åland dec. 1998
Artikeln handlar om hur de ryska ockupationstrupperna på Åland 1714-15 rövade bort barn och ungdomar och förde dem till Ryssland, där de sannolikt såldes som slavar.

Registrera domböcker. Några ord om metoder och om ett värmländskt pilotprojekt

Författare: Peter Olausson, Gillberga
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Problemet med domböckerna är att det är en så överflödande källa för släkt- och hembygdsforskare att få orkar ta sig an den. Men det pågår försök att göra domböckerna mer tillgängliga.

»En grufwelig gjerning». Ur Höks härads dombok 1782

Författare: Ingeborg Brunkhorst, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Än i dag lever den muntliga traditionen i skånska Veinge om ett mord för över 200 år sedan. En sjuk och fattig kvinna rånmördades av sin granne.

1600-talets båtsmän och förflyttningen av flottan till Karlskrona

Författare: Mikael Lejdeby, Järfälla
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
I slutet av 1600-talet förflyttades flera tusen båtsmän till trakten av Karlskrona i Blekinge. Anledning: Kungen hade 1679 beslutat att anlägga en örlogsstation där.

Annonser