Artiklar

Kyrkohistoria

I Uppsala stift från 1593. En granskning av Stiftshistoriska kommitténs arbete med det nya herdaminnet för ärkestiftet och dess samlingar

Författare: Urban Sikeborg
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 1994:4 (3 s.), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

I artikeln berättas om Uppsala domkapitels omfattande samlingar och personregister och om arbetet med att ge ut ett nytt herdaminne för ärkestiftet. Artikeln innehåller också en sammanställning över vad domböckerna berättar om 1600-talsprosten i Bollnäs Olaus Andreae Helsingius (Arnaesius) och dennes syskon.

Epitafierna i Söderhamns kyrka

Författare: Lars Nylander, Söderhamn
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 67
Det Blixska epitafiet i Söderhamns kyrka är speciellt. Där bilderna ska sitta, finns bara svartmålade ovaler. Därför kallas det också »Svarta Tavlan».

Lunds stifts herdaminne. Historik och program

Författare: Gunnar Carlquist
Artikeln ingår i: Personhistorisk tidskrift 1943, sid. 76-98
I denna artikel, återgivande ett föredrag hållet vid Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund den 15 april 1943, redovisar Gunnar Carlquist historien bakom herdaminnesarbetet i Lunds stift från pionjärtiden på 1700-talet, över 1800-talets herdaminnesutgivare Severin Cavallin, men också kring hur han själv bedrev det arbete som kom att resultera i det moderna herdaminnet.

Tavlor, initialer och gravhällar

Författare: Lars Nylander, Bromma
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2003, sid. 211-220
I kyrkorna finns ofta inventarier som ruvar på personhistoriska upplysningar. Det kan vara gamla epitafier över präster eller ljuskronor och oblatskålar.

Annonser