Artiklar

Historia

Roebling och de valsande svenskarna

Författare: Joan Klingloff Foss, Westboro, Massachusetts, USA
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 87
Nio erfarna svenska stålverksarbetare anlände 1906 till staden Kinkora, senare Roebling, i New Jersey, USA. Deras yrkeskunskap var en viktig förutsättning för det nybyggda smältverket.

När pesten kom till Mariefred

Författare: Sölve Bengtsson, Mariefred
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -99, sid. 309
Pesten härjade sista gången i Sverige 1710-11. Den nådde Mariefred från Stockholm och kom att skörda åtskilliga offer i den lilla staden. Skolmästare Collander förlorade sex barn.

Bland beväringsrullor och inskrivningslängder

Författare: Lars Ericson, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 41
Sedan början av 1800-talet har unga män i Sverige varit tvungna att göra värnplikt - fast förr kallades de beväringar. Men noggrant rullförda har de blivit sedan starten.

Om båtsmansinstitutionen i allmänhet och båtsmännens förhållanden i synnerhet

Författare: Erik Svedin
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1982, nr 1-2, s 51-63
Artikeln tar upp de bestämmelser som reglerade indelningsverket och båtsmanshållet etc, och ger exempel från författarens egen forskning på anställningsvillkor, avlöning, tjänstgöring m.m. Här finns också två exempel på båtsmanskontrakt, ett från 1857 från Enångers sn, och ett från 1874 från Södra Roslags Båtsmanskompani.

Agda Persdotter, hennes släkt och Erik XIV:s dotter Lucretia. En källkritisk studie

Författare: Hans Gillingstam
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001 nr 2-3, sid. 156
Erik XIV och hans älskarinna Agda Persdotter brukar anses ha haft tre barn: Virginia, Constantia och Lucretia. Men på en gammal släkttavla omtalas endast de två första, vilket har fått den framstående släktforskaren Hans Gillingstam att närmare granska källorna som ligger till grund för de uppgifter vi har om Agda Persdotter och de tre barnen. Av artikeln framgår också att den gängse uppgiften om Agda Persdotters ursprung, att hon var dotter till rådmannen i Stockholm Per Klemetsson i S:t Nicolai port, återgår på en uppgift av den ovederhäftige C. L. von Schantz (1681-1734) och inte har kunnat verifieras i några mer samtida källor.

Karl IX:s »sköldeknektar». Ett sent försök till återupplivande av rusttjänsten

Författare: Lars Wikström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 174
Lars Wikström går här igenom begreppet sköldknekt och förklarar bakgrunden till detta.

Annonser