Artiklar

Krigs- och militärhistoria

Soldatnamnen i Våla härad

Författare: Mats Wahlberg
Artikeln ingår i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskift 1981

När ryssarna rövade barn på Åland

Författare: Håkan Skogsjö
Artikeln ingår i: Nya Åland dec. 1998
Artikeln handlar om hur de ryska ockupationstrupperna på Åland 1714-15 rövade bort barn och ungdomar och förde dem till Ryssland, där de sannolikt såldes som slavar.

1600-talets båtsmän och förflyttningen av flottan till Karlskrona

Författare: Mikael Lejdeby, Järfälla
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
I slutet av 1600-talet förflyttades flera tusen båtsmän till trakten av Karlskrona i Blekinge. Anledning: Kungen hade 1679 beslutat att anlägga en örlogsstation där.

En majdag år 1837 på Götruda sergeantsboställe

Författare: Peter Danielsson, Växjö
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 187
De militära husesynsprotokollen är en synnerligen givande källa för den som vill detaljstudera ett boställes historia. Här en pilotstudie från småländska Tveta.

Bland beväringsrullor och inskrivningslängder

Författare: Lars Ericson, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 41
Sedan början av 1800-talet har unga män i Sverige varit tvungna att göra värnplikt - fast förr kallades de beväringar. Men noggrant rullförda har de blivit sedan starten.

Om båtsmansinstitutionen i allmänhet och båtsmännens förhållanden i synnerhet

Författare: Erik Svedin
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1982, nr 1-2, s 51-63
Artikeln tar upp de bestämmelser som reglerade indelningsverket och båtsmanshållet etc, och ger exempel från författarens egen forskning på anställningsvillkor, avlöning, tjänstgöring m.m. Här finns också två exempel på båtsmanskontrakt, ett från 1857 från Enångers sn, och ett från 1874 från Södra Roslags Båtsmanskompani.

Annonser