Artiklar

Historia

Spanska sjukan i Vikmanshyttan

Författare: Thord Holst, Vikmanshyttan
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2002, sid. 329
För bara drygt 80 år sedan drabbades Sverige av en smittosam sjukdom som på kort tid tog närmare 40.000 liv. Om spanska sjukans härjningar i Vikmanshyttan handlar denna artikel.

Överfallet på Jerpset i Eidskog

Författare: Bernt Karlsson
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1995:1 sid. 5-7, 18.
Artikeln berättar om krigshändelser på gränsen mellan Värmland och Norge under kriget 1808-09. Natten till den 25 maj 1808 gjordes ett anfall på gården Jerpset av soldater från Upplands regemente. Artikeln är rik på namnuppgifter. Fortsättning på artikeln finns i VärmlandsAnor 1995:2 sid. 4-6. Det svenska anfallet på Jerpset blev ett stort fiasko, där officeren, löjtnant Ulfsparre och tre svenska soldater stupade. Norrmännen förlorade en man. De svenska soldaterna från Uppland kapitulerade och togs som krigsfångar till Akershus fästning. Ursprungligen publicerad i Släktforskare i Uppland 2/1993.

Lunds stifts herdaminne. Historik och program

Författare: Gunnar Carlquist
Artikeln ingår i: Personhistorisk tidskrift 1943, sid. 76-98
I denna artikel, återgivande ett föredrag hållet vid Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund den 15 april 1943, redovisar Gunnar Carlquist historien bakom herdaminnesarbetet i Lunds stift från pionjärtiden på 1700-talet, över 1800-talets herdaminnesutgivare Severin Cavallin, men också kring hur han själv bedrev det arbete som kom att resultera i det moderna herdaminnet.

Förteckning över svenska soldater, som dött på Hôpital de Mézières (Ardennes) 1807-1810

Författare: Gérard de Villeneuve
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1960, sid. 41-44
Denna förteckning omfattar svenska krigsfångar som dött på sjukhus i Frankrike, sedan de tagits tillfånga av fransmännen i Svenska Pommern 6-7 november 1806. Eftersom en del av denna svenska kår tillhörde Livgrenadjärregementets rusthållsbataljon är det mest fråga om östgötar.

Fredrik I:s härstamning och släkt

Författare: Karl Löfström
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1961, sid. 238-245
Arikeln inleds med att Fredrik I, som åren 1720-51 var svensk konung, har ju gudnås inte något vidare ansett namn i vår kungalängd, men detta hindrar naturligtvis icke, att han ur genealogisk synpunkt företer åtskilliga intressanta aspekter. Artikeln innehåller ingen verklig antavla utan ger genealogiska notiser och visar släktförhållandena genom fyra grafiska släkttavlor.

Genealogi och socialhistoria

Författare: Sten Carlsson
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1968, sid. 129-136
Föredrag hållet vid Genealogiska Föreningens sammanträde i Stockholm den 19 april 1967. Sten Carlsson, professor i historia i Uppsala, var en synnerligen mångsidig historisk forskare. Hans intressen spände från socialhistoria till genealogi och personhistoria. Här redovisas hur genealogin och socialhistorien kan mötas.

Annonser