Artiklar

Historia

Bårprövningen i Sverige

Författare: Gunnel Hedberg
Artikeln ingår i: Rättshistoriska studier 1969
När brist på bevis fanns mot en misstänkt mördare, lät man denne gå fram till liket, lägga handen på det och se om liket blödde. Då befanns den misste skyldig till dådet. När ingen misstänkt fanns, kunde hela byn få gå förbi liket och lägga sin hand på det. En medeltida rättsed, som praktiserades så sent som på 1800-talet i Sverige.

Slå sig för munnen och böta läppagäld

Författare: Gunnel Hedberg
Artikeln ingår i: Rättshistoriska studier 1974
Redan i medeltida lagstiftning fanns bestämmelser om att den som talat illa om någon fick som straff inför rätten slå sig för munnen och gå baklänges ut ur rättssalen. En variant på detta var vanlig under 1600-talet när en som förtalat fick böta (och boten kallades läppegäld).

Doktor Christofer Carlanders sjukjournaler

Författare: Gudrun Nyberg
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07 sid. 9-18
Från 1793 till 1814 förde läkaren Christofer Carlander noggranna journaler över sina patienter i Göteborg. Ett unikt källmaterial som inte bara berättar om sjukdomar och död utan också om liv och leverne.

Australiensvenskar på västfronten under första världskriget

Författare: Åke Adolfsson
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07 sid. 51-86
Det är snart tvåhundra år sedan Sverige befann sig i krig. Men svenskar har ändå deltagit i åtskilliga. Här får vi möta dem som stupade i Frankrike under första världskriget som stridande för - Australien.

En driftig mamsell i Fjällbacka på 1830-talet

Författare: Inger Rudberg
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07, sid. 151-160
Johanna Hammar (1794-1834) slog sig ner i Fjällbacka i Bohuslän och startade det lilla fiskarsamhällets första handelsbod. En driftig kvinna som varit bortglömd i Fjällbackas historia - tills nu.

Länsmännen i Aspeland och deras relationer till häradsnämnden

Författare: Stig Östenson
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07 sid. 263-284
Det tog ungefär hundra år att förvandla den valde bondelänsmannen i Aspeland till en renodlad statstjänsteman. Hur denna utveckling närmare gick till berättas i denna artikel.

Annonser