Artiklar

Historia

Mordbranden i Ränneslöv. Ur Höks härads domböcker

Författare: Ingeborg Brunkhorst, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
Den 27 april 1831 brann sex gårdar i Ränneslövs by i Höks härad i södra Halland. Snart stod det klart att elden inte sluppit lös av våda. Men vem var den skyldige?

En majdag år 1837 på Götruda sergeantsboställe

Författare: Peter Danielsson, Växjö
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 187
De militära husesynsprotokollen är en synnerligen givande källa för den som vill detaljstudera ett boställes historia. Här en pilotstudie från småländska Tveta.

Rövare, tjuvgods och hälare

Författare: Ingeborg Brunkhorst, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 249
Rånet 1827 i Potteboda i Härlunda socken är utgångspunkten i denna skildring av hur rövare och hälare arbetade i Småland i början av 1800-talet.

Carl XVI Gustafs härstamning från kungliga huset Vasa

Författare: Magnus Olsson, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Sveriges kung, Carl XVI Gustaf, härstammar inte mindre än nittioen gånger från kung Gustav I (Gustav Vasa). Men det är långt från rekordet, som innehas av en grek!

Vild strejk i Kristianstad 1761

Författare: Anders Åberg
Artikeln ingår i: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift 1983
Artikeln beskriver strejk bland lärgossar i Mäster Ola Christopherssons tunnbindarverkstad år 1761. Är ett tidigt exempel på solidaritetsstrejk. Följer strejkens arbetsrättsliga efterspel och är ett exempel på resultat från domboksforskning. 10 s.

Myteriet på »Printz Carl»

Författare: Anders Åberg
Artikeln ingår i: Föreningen Gamla Christianstads Årsskrift 1995
Artikeln beskriver ett skånskt handelsfartygs problem med kapare och sjörövare vid en medelhavsresa på 1750-talet, samt det myteri som genomfördes av sjömännen på fartyget. Beskrivning av myteriets arbetsrättsliga efterspel. Bygger på domboksforskning. I årsskriften finns fullständigt personregister.

Annonser