Artiklar

Fångförteckningarna i Justitiekanslersämbetes arkiv. En förbisedd serie i Riksarkivet

Författare: Hans Gillingstam
Tryckår: 1984
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 3/1984, sid. 13-14, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Webbaddress: Website Title
Listor över fångar vid landets fängelser skickades varje månad under åren 1750 till 1906 in till justiekanslern. Nu förvaras listorna, som är en viktig personhistorisk källa, i Riksarkivet.
2017-10-02Håkan Skogsjö

Annonser