Rötterbloggen
Rötterbloggen

Kusin Petronella och barnen i Läderbo

DSCN9874

I nådens år 1826 stundade stort bröllop i Gävle. Garverifabrikören, entreprenören och läderhandlaren Johan Wilhelm Adler, inflyttad från Östergötland sju år tidigare, gick till altaret. Till sin brud hade han valt den 22-åriga sjökaptensdottern Petronella Nordbäck (moderniserad stavning). Petronellas far, Per Albrecht Nordbäck, hade avlidit på sjöresa 1819. Mor och syskon fanns dock närvarande vid bröllopet. Däremot kanske inte Petronellas kusin Erik, min farfars farfar,  som var precis nyfödd, och så småningom även han skulle bege sig ut på de sju haven. 

Paret flyttade in i fabrikörsvillan, kallad 'villa Läderbo' i åtminstone någon av husförhörslängderna. Förutom villan ägde Johan också ett torp, Källbäck eller Kallbäck, och en mindre fastighet i samma område, samt en verkstad. 

Petronella och Johan fick sammanlagt fem barn, som alla skulle gå skiftande öden till mötes. Två söner och tre döttrar. 

1842 försöker sig Johan Wilhelm Adler på att införa omnibusstrafik i Gävle. Kanske har han rentav läst om herrarna Bretzner och Duvanders försök med 'Försöket' i Stockholm några år tidigare? 

Tyvärr blir inte garverifabrikören så värst gammal. 1851 avlider han, bara knappt 60 år. Bouppteckningen är utförlig och man får en ganska tydlig bild av hemmet. Johan har inte särskilt mycket kläder, och  de han hade, beskrivs som 'slitna' eller 'dåliga' i de flesta fall. Det finns inte heller någon anmärkningsvärd mängd guld eller silver i huset. Däremot finns det gott om koppar och järn. Hans verkstad och varulager är noggrant igenomgångna, och förefaller ha varit de mest värdefulla delarna av bohaget. Man får intrycket att J W Adlers tillgångar hade krympt samman en del under de senare årtiondena av hans liv. Boet slutar emellertid på en liten men dock vinst. För min personliga del noterar jag att 'styrman E Nordbäck' är skyldig boet 417 daler, detta infört under rubriken 'osäkra fordringar'. 

År 1857 finns ett nytt dokument, där änkan, Petronella, begär arvskifte för att bättre kunna realisera sin avlidne makes tillgångar. Barnens förmyndare ser ingen anledning att neka henne det, han gör bedömningen att barnen inte kommer att drabbas av någon ekonomisk oförrätt. En översiktlig genomgång av hushållets tillgångar görs här, och man ser att lösöre och annat har minskat.  

Beskrivningen av möbler, mattor och gardiner i hemmet är beklämmande läsning. Det mesta är beige eller grått i färgen, och väl begagnat. Verkstaden finns inte kvar, inte heller varulagret. 

Bara två år senare avlider Petronella också, precis fyllda 55 år. Jag noterar att kusinerna nu bytt roller: nu är det Petronella som är skyldig sin kusin 'sjökapten E Nordbäck' bortåt 900 daler. 

De fem barnen var:

1. Per Johan Alfred Adler född 1827 13/5 i Gävle Heliga Trefaldighet. Han nämns inte i faderns boupptecking, sannolikt död ung. 

2. Engla Emilia Kristina Adler född 1829 3/7 i Gävle. Död ogift i Andra Kvarteret, Gävle 1897 4/5. 

3. Axel Wilhelm Adler, troligen född 1837 25/7. Blev garverigesäll, men sattes under förmyndare någon gång under 1850-talet. Död ogift 1867 4/4. Hans bouppteckning finns också, och de få ägodelar och den blygsamma summan pengar han ägde, hade han testamenterat till sin syster Engla. 

4. Julia Wilhelmina Adler född 1843 17/4 i Gävle H T. Kallas i flyttlängderna för ömsom 'mamsell' och 'resande'. Hon har bott i Linköping 1866-70, och i Stockholm Adolf Fredrik åtminstone 1872 (Norra Tullportsgatan 103). Sedan har jag tyvärr tappat denna som det förefaller, något äventyrliga dam. Forts kanske följer, om jag hittar henne igen. Hon förefaller i alla fall ha levat ogift. 

5. Sophia Beata Adler född 1844 21/9 i Gävle H T. Gift i Stockholm med litografen från Bremen i Tyskland, Carl Fredrik Philip Meyer, kallad Fritz. Från 1871 står paret skrivna i Moskva, Ryssland. De har en son, Johann, som dock är född i tyska S:t Gertruds församling i Stockholm år 1866. Sophia Beata dör i S:t Petersburg år 1875 12/1. 

En kort glimt av en Gävlefamiljs liv och leverne under 1800-talet. 

Källor: Riksarkivets bouppteckningar på sok.riksarkivet.se 

Uppgifter på Anbytarforum skrivna av Olle Meyer

Egen forskning i Gävle födelse- och dödböcker och husförhörslängder samt mantalslängder i Stockholm

 

Bilden: Underskrift vid arvskiftet 1857. Jag kan inte svära på att det är Petronella själv som skrivit under, men jag hoppas det! Foto: författaren

 

Titta i sjukhusböckerna!
Sigurd Nygren Bureå
 

Kommentarer 3

Lars Åhnström den onsdag, 19 februari 2020 02:57

Julia Wilhelmina Adler flyttar ut från tyska S:t Gertruds församling i Stockholm den 14 juni 1872 till St: Petersburg
enligt flyttningsboken BIIa:1 sid 33 No 24, gissningsvik för att hälsa på sin syster Sophia Beata.

Julia Wilhelmina Adler flyttar ut från tyska S:t Gertruds församling i Stockholm den 14 juni 1872 till St: Petersburg enligt flyttningsboken BIIa:1 sid 33 No 24, gissningsvik för att hälsa på sin syster Sophia Beata.
Lars Åhnström den onsdag, 19 februari 2020 22:03

Enligt anteckning i husförhörslängd AI:12a sid 222 för Gävle Heliga Trefaldighet är Per Johan Alfred avliden 1841 1/10.

Enligt anteckning i husförhörslängd AI:12a sid 222 för Gävle Heliga Trefaldighet är Per Johan Alfred avliden 1841 1/10.
Helena Nordbäck den onsdag, 19 februari 2020 22:29

Tackar så mycket för upplysningarna.

Tackar så mycket för upplysningarna.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
4 april 2020
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Eva Johansson
280 inlägg
Ted Rosvall
248 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
104 inlägg
Helena Nordbäck
101 inlägg
Anton Rosendahl
47 inlägg
Gästbloggare
28 inlägg

Annonser