Stockholmsforskning

Stockholms Stadsarkiv är en verklig guldgruva för släktforskare. Inte bara själva arkivet utan också det som gjorts tillgängligt på webben. Har du släkt i Stockholm men ännu inte hittat alla godbitar så ska jag ge dig lite tips här.

Rotemansarkivet är nog välbekant för de allra flesta, en sökbar databas med uppgifter om folk som bott i Stockholm under åren 1878-1926. Den finns i två versioner: dels en som kan köpas på cd eller usb, dels en gratisversion på Stockholms Stadsarkivs hemsida.
Köpversionen innehåller över 6,3 miljoner poster och gratisversionen ungefär 4,3 miljoner. Den senaste köpversionen, Rotemannen 3, kom ut i augusti och är nu komplett. Något som är en stor förbättring med de senaste versionerna av Rotemannen är dels att den nu finns på usb så att vi med moderna datorer utan cd-fack kan använda den, dels att den också numera är konverterad för Mac. Ett stort steg framåt.
Rotemansarkivet är i stället för husförhörslängder och församlingsböcker och innehåller ungefär samma uppgifter. Det bodde så mycket folk i Stockholm och de flyttade ofta så det lär ha blivit för mycket för pastorsämbetena att hålla reda på alla. I stället inrättades rotemanskontoren.
Idag lördag presenteras Rotemannen på Stockholms stadsarkiv, ser jag.


Rotemansexpeditionen i rote 13, Stadsgårdsroten på Södermalm med rotemannen Carl August Lundberg till vänster. Fotografiet är taget under perioden 1908-1926, det är en gåva av Brita och Fredric Bedoire och finns på Stadsarkivet. Licens: CC-BY.

Om du söker någon före 1878 är det fortfarande kyrkoarkiven som gäller. Men Stockholm var stort redan då och många släktforskare har nog hamnat i situationen där en inflyttad förfader i en landsbygdssocken bara uppges komma från Stockholm, utan att någon församling finns angiven. Då får man leta... Ett bra alternativ kan då vara att använda sig av tillgängliga register över kyrkböcker plus mantalslängder och register till dessa. Det kan underlätta mycket. Sådana register finns på Stockholms stadsarkivs webbplats. På hemsidan finns samlat information om alla sökbara register. Det är här du har nyckeln till de många olika arkivhandlingarna och databaserna.
Länkarna finns också samlade i alfabetisk ordning.
Själv har jag mest använt mig av registren till kyrkböckerna och mantalslängderna. Arkivhandlingarna är inte heltäckande, det finns en del luckor och i vissa fall finns bara register, inga handlingar. Men då kanske du via registret kan hitta rätt person i rätt församling.
Det här måste du bekanta dig med om du har anor som bott i Stockholm.

Allt i Stockholms stadsarkiv är inte personrelaterat. T ex en mängd kartor som visar Stockholms förändring och hur det såg ut när förfäderna bodde där. Du kanske har en adress till en ana men adressen har ändrats, då går det att hitta i ett register här.

Bland signalementsfotografier på efterlysta 1869-1920 kan bilder på släktens kriminella finnas. Det går också att söka i polisunderrättelser, men ingen direktlänk till själva utgåvan.

Letar du efter bilder från platser där anorna bott, då kan du söka i Stockholmskällan. Det är en söktjänst för Stockholms historia med bland annat mängder av fotografier och målningar, litteratur och broschyrer om t ex olika stadsdelars framväxt.


Stadsarkivets karttjänst är imponerande. Här ser vi var rotemanskontoret låg för rote 13 (droppen på kartorna). Överst är en karta från 1909, alltså vid tiden för rotemanskontorets verksamhet. Underst är en karta från samma område 1828, före järnvägen och när sjön Fatburen fanns kvar. Idag är järnvägen borta här och i stället ligger Fatbursparken intill Medborgarplatsen. Kartorna är hämtade här.


Bild från signalementsfotografierna 1869-1920. Anna Regina Carlsson, född 1875 i Ytterenhörna i Södermanland, straffades 1893 för stöld från husbonde.


Mantalslängden från 1870. Här finns en hel del uppgifter om fabriksarbeterskan Anna Andersotter, född 1845 och som bodde i Maria församling.Vi får t ex veta var hon arbetade. Sådana uppgifter brukar inte finnas i husförhörslängderna.


Mantalslängderna är sökbara. Så här ser den ut 1810 sidan 40, med extra kyrkodrängen Johan Jansson och hans familj.


Utöver allt det som du kan hitta fram till på webben så finns förstås alla arkivhandlingar i hyllorna, Stockholms Stadsarkiv fungerar som landsarkiv för Stockholms stad och län. Foto: Arkivarie Mats Hayen, bild från Wikipedia, licens CC 3.0.

 

Tillägg:

Rotemannen 3 (köpversionen) kan köpas från Rötterbokhandeln och från Riksarkivet.

 

Arkiv Digital och Svar:

Jag vill avsluta med att påminna om ett par andra saker i arkiven som ni inte bör missa.

Hos Arkiv Digital finns avfotograferade mantalskort från åren 1926-1939, alltså som tar vid efter Rotemansarkivet. Det gäller människor som flyttat mellan församlingar eller som dött. De finns under Överståthållareämbetet i menyn Arkivtyp.

Både Arkiv Digital och Svar har flyttlängderna från Stockholmsförsamlingarna. Efter att rotemansorganisationen införts har prästerna i flera fall gjort en del anteckningar i flyttlängderna i stället, t ex hänvisningar till födelsebok eller vigselbok, men ibland också en del andra anteckningar. Det kan vara idé att titta i flyttlängderna, framför allt inflyttningslängderna, även om du hittar den du söker i Rotemansarkivet.

×
Håll dig informerad

När du prenumererar på Rötterbloggen kommer vi att skicka dig ett e-post när ett nytt blogg-inlägg kommit så att du inte missar något.

En man som hetade Glader
John Sven och Carl Jan

Relaterade inlägg

 

Kommentarer 5

Ted Rosvall den lördag, 07 oktober 2017 18:59

Det som ännu fattas, och det är en stor brist, är ett online-register till Stockholms stads bouppteckningar. Registret finns och kan användas vid besök på Stadsarkivet, men det får inte läggas ut på nätet p.g.a. PUL eller något sådant. Det kan finnas oönskad information på vissa kort efter ett omkring 1940 eller så. Men lägg då ut de tidigare uppgifterna för sjutton gubbar! Med alla sina distrikt och rotar är Stockholms bouppteckningar idag näst intill onåbara, detta trots att de finns prydligt och snyggt digitaliserade.

Det som ännu fattas, och det är en stor brist, är ett online-register till Stockholms stads bouppteckningar. Registret finns och kan användas vid besök på Stadsarkivet, men det får inte läggas ut på nätet p.g.a. PUL eller något sådant. Det kan finnas oönskad information på vissa kort efter ett omkring 1940 eller så. Men lägg då ut de tidigare uppgifterna för sjutton gubbar! Med alla sina distrikt och rotar är Stockholms bouppteckningar idag näst intill onåbara, detta trots att de finns prydligt och snyggt digitaliserade.
Eva Johansson den söndag, 08 oktober 2017 17:19

Ted: Ja, absolut ska vi önska oss det, bouppteckningsregister vore bra.

Ted: Ja, absolut ska vi önska oss det, bouppteckningsregister vore bra.
Lars Åhnström den söndag, 08 oktober 2017 17:05

Guldgruva till trots så finns det en hel del att önska och känslan av kattguld infinner sig efter att ha sökt personer i åratal och sedan finner dem på en ort långt ifrån Stockholm. Informationen i husförhörslängderna är, som de flesta Stockholmsforskare vet, nästan obefintlig. Folk flyttar hej vilt och anmäler långtifrån alltid in respektive utflyttning eller vad de tar vägen. Sedan har vi de icke territoriella församlingarna med mera som ställer till det. Som exempel kardansmakaren Lars Lindström och hustrun Maria Granberg som inflyttar till Hedvig Eleonora 1864 från Kungsholmen. Där avlider Maria den 13 januari och mannen försvinner från jordens yta kan det tyckas. Återfinns sedan i Allmänna arbetsinrättningen där han avlider 23 juni 1865.

Guldgruva till trots så finns det en hel del att önska och känslan av kattguld infinner sig efter att ha sökt personer i åratal och sedan finner dem på en ort långt ifrån Stockholm. Informationen i husförhörslängderna är, som de flesta Stockholmsforskare vet, nästan obefintlig. Folk flyttar hej vilt och anmäler långtifrån alltid in respektive utflyttning eller vad de tar vägen. Sedan har vi de icke territoriella församlingarna med mera som ställer till det. Som exempel kardansmakaren Lars Lindström och hustrun Maria Granberg som inflyttar till Hedvig Eleonora 1864 från Kungsholmen. Där avlider Maria den 13 januari och mannen försvinner från jordens yta kan det tyckas. Återfinns sedan i Allmänna arbetsinrättningen där han avlider 23 juni 1865.
Eva Johansson den söndag, 08 oktober 2017 17:22

Lars: Stockholm är stort och kan vara knepigt. Stadsarkivets register mm är ju absolut inte heltäckande, men ändå en stor hjälp om man hittar vad man söker. Ja, det finns mycket att önska sig och förhoppningsvis kommer det mer med tiden, när efterfrågan ökar med allt fler släktforskare. Jag är ändå glad för det som finns, och fritt tillgängligt, utan abonnemang.

Lars: Stockholm är stort och kan vara knepigt. Stadsarkivets register mm är ju absolut inte heltäckande, men ändå en stor hjälp om man hittar vad man söker. Ja, det finns mycket att önska sig och förhoppningsvis kommer det mer med tiden, när efterfrågan ökar med allt fler släktforskare. Jag är ändå glad för det som finns, och fritt tillgängligt, utan abonnemang.
Rainer Tuominen den måndag, 06 december 2021 16:44

hej

Redan registrerad? Logga in här
Gäst
22 april 2024

Captcha bild