gotlandskt torpfönster webbFoto: Mikael Söderberg/Flickr
Perfekt läge för släktforskning för dig med släkt eller ett äldre hus på Gotland! Nu har Riksarkivets lagfartsregister från Gotlands södra häradsrätts arkiv nämligen uppdaterats med drygt 38 500 poster. Registret innehåller nu totalt över 77 600 poster för åren 1800–1875.

Släktforskare som vill veta mer om hur anfädernas husägarförhållanden såg ut brukar intressera sig för gamla lagfarter. En hel del finns digitaliserat och tillgängligt i Riksarkivets digitala forskarsal, men det kan vara svårt att hitta rätt lagfart.

För att kunna söka i lagfartsboken krävs att du vet fastighetens namn för den aktuella tiden samt i vilken socken eller församling den ligger. Många fastigheter har bytt namn under årens lopp, det gäller då att leta upp rätt namn. 

Digitalt register till gotländska fastigheter

Den med gotländska anor, eller kanske ett äldre hus på Gotland har det mer bekvämt. För Gotlands landsbygd finns nämligen ett digitalt register tillgängligt, som täcker större delen av 1800-talet, 1800-1875 närmare bestämt. Nu registret det dessutom nyligen utökats med drygt 38 500 poster.

Lagfartsregistret är sökbart på bland annat socken, fastighetsnamn, mantal (eller andelar av fastighet), år och ting. 

Gå till det gotländska lagfartsregistret

Mer om torp, hus och gårdar

Riksarkivet förvarar en mängd handlingar som rör fastigheter och deras tidigare ägare. Många av dokumenten finns tillgängliga digitalt, med eller utan register. Här är några av dem:

  • Lagfartsböcker 1875–1933. Lagfartsböckerna avser fastigheter på landsbygden och visar information från ca 1875–1933. Här finns uppgifter om fastighetens lagfarna ägare och om information om när och vilket aktnummer dessa blivit registrerade under. Lagfartsboken innehåller inga uppgifter om vilka som bott på gården, endast om vilka som sökt och beviljats lagfart på fastigheten. I de flesta fall finns register i den första lagfartsboken för en serie. Med registrets hjälp hittar du till rätt volym och sida för de uppgifter du är intresserad av.

  • Lagfartsregister, Gotland Registret innehåller drygt 77 000 poster till uppbud och fastor i Gotlands norra häradsrätts arkiv och täcker åren 1800–1875.

  • Lagfartsböcker, Luggude häradsrätts arkiv 1876–1902.

  • Fastighetsböcker, äldre serien. Stockholms rådhusrätt.

  • Domstolsarkiv. I domböcker finns bland annat syner och fastighetsförsäljningar. I så kallade småprotokoll finns uppbud, lagfarter, inteckningar, samt köp och försäljning av fast egendom. Det finns även mycket mer att hitta i denna avdelning.

  • Torparförsvar Innehåller uppgifter om torparförsvar för Jämtland, Medelpad och Ångermanland under perioden 1763–1797.

Läs mer och släktforska i Riksarkivets ämnesområde Fastigheter och gårdar

Annonser