söktips

För ett par månader sedan uppdaterades Kungliga bibliotekets tidningsdatabas med ett nytt gränssnitt, förbättrade funktioner och ett nytt namn. Men hur söker man egentligen för att få bra träffar på sina släktingar? Här har vi samlat några använbara söktips.

Svenska tidningar är en guldgruva för dig som släktforskar. I databasen, som Kungliga biblioteket (KB) har utvecklat, kan du söka släktingar som kan ha omnämnts i tidningar från tre sekel. 

Prova att fritextsöka på till exempel en släktings namn, en verksamhet som hen drivit eller något annat historiskt som intresserar dig, eller som kan lägga pusselbitar till din släktforskning.dodsannons svenska dagstidningarI dagspressen hittar släktforskare dödsannonser, meddelanden om giftermål mm. Men med lite tur även nyhetsartiklar som berättar om släktingar. Dödsannons ur Svenska Morgonbladet 1892-03-29. Foto: KB.

Specificera din sökning

Men att lyckas göra effektiva sökningar är en skön konst, som inte låter sig bemästras i första taget. Här är några söktips som kan vara användbara när du vill avgränsa din sökning: 

Söker du på flera ord kan du använda dessa tillägg för att berätta mer specifikt för sökningen hur du menar. Använd stora bokstäver.

AND – Alla sökord ska finnas.
Exempel: sickan AND carlsson (visar resultat som innehåller både sickan och carlsson.)

OR – Ett eller flera sökord ska finnas.
Exempel: sickan OR carlsson (visar resultat som innehåller antingen sickan eller carlsson, eller båda orden.)

NOT – Utesluter efterföljande sökord.
Exempel: sickan NOT carlsson (visar resultat som innehåller sickan men inte carlsson.)

Sök på en exakt fras

När vi söker en släkting är det i allmänhet förnamn och efternamn vi skriver in i sökfältet. Men söker vi på Anders Carlsson får vi träffar på alla Anders och alla Carlsson som omnämns i tidningarna. För att undvika det kan vi alltså använda oss av citattecken. Skriver vi in ”Anders Carlsson” får vi para träffar på personer med just det namnet.

Sökningen kan sedan avgränsas genom att du väljer tidsperiod eller tidningstitel.

Hitta stavningsvarianter genom
trunkering eller maskering

Men när det kommer till äldre tider var det ju som vi vet lite sisådär med stavningen. Även om tidningarnas skribenter stavade bättre än folk i allmänhet hände det att till exempel namn stavades fel.

Vill man till exempel få med samtliga böjningar eller sammansättningar av sökordet är trunkering ett bra alternativ. Trunkera gör du genom att lägga till en asterisk *. Till exempel ger svensk* sökresultat som svensk, svenskar, svenskarna, svenskarnas och så vidare.

Att använda frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter är ett annat sätt att hitta släktingar med varierande stavning på namnet. Det kallas att maskera. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.

Söker du på till exempel Am?lia kommer du förhoppningsvis få träffar på både Amelia och Amalia. Tyvärr fungerar inte maskering i frassökning. Det går inte heller att starta ett sökord med ett maskeringstecken.

Kombinera sökfraser

Gruppering av sökord kan användas för att få med tilläggsfrågor och samtidigt begränsa sökningen. Gruppering går till genom användning av parentes ( ).

Söker du till exempel på (sickan OR carlsson) AND stjärna AND (svartsjuk NOT munter) får du upp alla poster som innehåller antingen sickan eller carlsson, innehåller termen stjärna och innehåller ordet svartsjuk men inte ordet munter.

Undvik att dina sökträffar sprids ut över tidningssidorna

Tänk på att textmassan du söker i inte har någon artikelindelning. Det gör att dina sökträffar kan vara utspridda på hela tidningssidor.

Det kan emellertid avhjälpas genom att du talar om att de ord du söker på ska stå inom ett visst avstånd från varandra. Skriv dina söktermer inom citationstecken följt av ‘~’ och de antal ord som maximalt får skilja söktermerna åt.

Till exempel ger ”sickan hasse”~25 träff på alla sidor där sickan och hasse står 0-25 ord från varandra.

Här kan du läsa mer om hur du söker i tidningsdatabasen

Mer om Svenska tidningar

I söktjänsten Svenska tidningar går det att utforska den svenska presshistorien, från 1600-talet och fram till i dag.

Tjänsten innehåller digitaliserade tidningar från över 1900 titlar mellan åren 1645 till och med idag. Omkring 38 miljoner av totalt 160 miljoner tidningssidor är idag digitaliserade.

Dagstidningar som är mer än 100 år gamla kan alla att läsa hemifrån. Av upphovsrättsskäl studeras nyare material på plats vid KB, eller på något annat bibliotek som har tjänsten.

Gå till söktjänsten Svenska tidningar 

Senaste nytt

Annonser