bockerDet finns gott om litteratur som berättar om våra släktingar. Foto: Sveriges Släktforskarförbund.
Snart kan tryckt litteratur som äldre biografier, adresskalendrar, porträttgallerier och annat av intresse för släktforskare finnas fritt tillgängligt på nätet. Samarbetsprojektet med målet att digitalisera hela det svenska trycket har har nyligen tagit stora kliv framåt. Redan nu finns en del material tillgängligt. 

Sverige ligger långt efter när det kommer till digitalisering av tryckt litteratur. Under de senaste åren har därför Kungliga biblioteket (KB), tillsammans med de fem universitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå, arbetat aktivt för en utökad statlig satsning på en storskalig digitalisering av det svenska trycket.

Mycket av den äldre litteratur som är av intresse för släktforskare, som handels- och adresskalendrar, porträttgallerier, släktutredningar, hembygdsdlitteratur och biografier, kan vara svårtillgänglig då den sällan går att hitta på ett lokalt bibliotek. Skrifter som trycktes i små upplagor och på billigt, träbaserat papper riskerar dessutom att vittra sönder i KB:s magasin. Därför är projektet någonting som i allra högsta grad gynnar släktforskningen.

Samarbete med Google Books

I slutet av maj meddelade Vetenskapsrådet att det nationella bibliotekssamarbetet för digitalisering av det svenska trycket (DST) går vidare till nästa steg i behovsinventeringen för nationell forskningsinfrastruktur. För att kunna öka takten på digitaliseringsarbetet undersöker DST-projektet just nu även möjligheten att inleda ett samarbete med Google Books. Ett samarbete skulle innebära att Google bekostar och genomför skanning av böcker vid sitt skanningscenter i Tyskland. Ungefär 60 000 titlar skulle kunna skannas på ett år. Liknande samarbeten finns hos flertalet europeiska bibliotek, exempelvis universitetsbiblioteken i Schweiz och Nationalbiblioteket i Belgien.

– Ett samarbete med Google Books skulle ge möjlighet till massdigitalisering och vi är nyfikna på att undersöka om det skulle passa även för oss i Sverige. Nu återstår att titta närmare på frågor som handlar om transport och användning av filer, säger Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek, projektledare för DST-samarbetet.

Hitta till redan digitaliserade skatter

Det finns redan en hel del fritt tillgängligt material från slutet av 1400-talet och framåt. Till största delen rör det sig om monografier, men även om akademiska avhandlingar, tidskrifter, rapporter och småskrifter. Databasen inkluderar de digitaliserade versionerna av tryckt material som getts ut i Sverige eller från geografiska områden som periodvis har varit svenska.

Deldatabasen finns i Libris webbsök under fliken Deldatabaser (länk). Du hittar den även genom att göra en enkel sökning på ”db:dst”. Efter prefixet kan du lägga till ett sökord, till exempel ”galleri” eller ”släkt” och se vad du får fram.

Portratt galleri topograferPorträtt-galleri för Sveriges typografer, Schmidts boktryckeri 1898, är en av de tryckta skrifter som redan nu finns tillgänglig digitalt. Klicka på bilden för att komma till den digitaliserade boken. Foto: Umeå universitet.

Om DST

Digitalisering av det svenska trycket (DST) är ett nationellt bibliotekssamarbete där Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå har gått samman för att lägga en grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet. Målet är att hela det svenska trycket, från 1400-talet fram till idag, ska vara digitaliserat och tillgängligt till stöd för det demokratiska samhället och till nytta för forskning och utbildning.

Läs mer på KB.se

Annonser